Wetenschap - 17 mei 2017

Haagse expokas met Tweede Kamerplanten

tekst:
Albert Sikkema

Plantum, de branchevereniging van Nederlandse veredelingsbedrijven, deelt de komende dagen Tweede Kamerplanten uit op het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag. Onderzoekers van onder andere WUR houden voordrachten over plantaardig onderzoek voor het publiek, politici en medewerkers van ministeries.

<De Expokas in aanbouw, foto: Plantum>

Morgen, 18 mei, staat er opeens een tuinbouwkas op het Plein naast de Tweede Kamer. Op deze internationale Fascination of Plants Day presenteren bedrijven en kennisinstellingen in Europa plantaardig onderzoek en innovatie. Plantum heeft de kas zo ingericht dat Tweede Kamerleden en medewerkers van ministeries er een verse lunch en diner kunnen gebruiken, met groenten met een verhaal. Daarnaast presenteren bedrijven en onderzoekers er innovatieve onderzoeksprojecten. De kas blijft drie dagen staan. Op zaterdag is een Publieksdag in het expositiedeel van de kas.

Kennisprogramma
De onderzoekschool Experimentele Plantenwetenschappen (EPS) verzorgt een deel van het kennisprogramma, met steun vanuit het onderzoeksprogramma Groene Veredeling van de WUR en het Louis Bolk Instituut. Mark Aarts, hoogleraar Erfelijkheidsleer van WUR, vertelt over het fotosyntheseonderzoek in Wageningen en over de Phenovation Plant Explorer, het apparaat waarmee  fotosynthese wordt gemeten. En de Amsterdamse hoogleraar Plantencelbiologie Christa Testerink vertelt over zouttolerante gewassen. Verder gaan Wageningse promovendi hun onderzoek uitleggen aan voorbijgangers op het Plein en gaat het Nederlands Instituut voor Biologie (Nibi)op vrijdag scholieren en biologiedocenten rondleiden in de kas. Ook leggen onderzoekers de merker-gestuurde plantenveredeling uit in het DNA-lab. De kas is dertig bij tien meter groot.  

Onderzoek
Met de Expo laten de initiatiefnemers zien hoe belangrijk planten zijn voor onze economie,  voedselvoorziening en leefomgeving. De onderzoekschool EPS is uitgenodigd door Plantum om deel te nemen aan de kas bij de Tweede Kamer, omdat beide organisaties het belang van fundamenteel plantenonderzoek voor de Nederlandse groentesector willen uitdragen.