Nieuws - 26 april 2001

Grote kans op rampzalig lage afvoer Maas

Grote kans op rampzalig lage afvoer Maas

Door toeval is het de afgelopen 25 jaar niet gebeurd, maar we moeten er ernstig rekening mee houden: extreem lage afvoeren van de Maas. Dit stellen ir. Piet Warmerdam, dr. Marcel de Wit en drs. Paul Torfs van sectie Waterhuishouding.

Uit historische analyse is gebleken dat de Maas in de jaren 1947, 1959 en 1976 een extreem lage afvoer kende. Met name de scheepvaart kwam hierdoor in de problemen. De Wit: "Of er nu wel of niet klimaatverandering optreedt, er is een ontzettend potentieel voor zo'n rampjaar. Met name ook doordat de drinkwateronttrekking uit de Maas de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen."

De Wit en zijn collega's vinden dat het overheidsbeleid op het gebied van waterbeheer meer rekening zou moeten houden met extreem droge situaties. Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar natte jaren en het voorkomen van overstromingen. Warmerdam: "De scheepvaart kan grote economische schade lijden bij extreem lage afvoeren. Schepen hebben nu eenmaal een bepaalde waterdiepte nodig. Ook landbouw en natuur kunnen grote schade oplopen."

De onderzoekers hopen met modelonderzoek meer gegevens boven tafel te krijgen over de dynamiek van de Maas, teneinde de kans op lage afvoeren bij mogelijke klimaatverandering in te schatten. Zij doen dit in samenwerking met het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, Alterra, het adviesbureau Carthago, het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (Riza) en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van Belgi?. De opdracht wordt uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering. | H.B.