Nieuws - 1 januari 1970

Groene ruimte tegen besturingsmodel

De ondernemingsraad van de kenniseenheid Groene ruimte heeft een negatief advies uitgebracht over de geplande nieuwe bestuursstructuur. Ook een meerderheid van de hoogleraren ziet niets in het plan, volgens welke de vijf afdelingen van de kenniseenheid elk één baas krijgen. Nu zijn dat er meer.

In het plan van de directie krijgt elk van de vijf centra één eindverantwoordelijke, waarschijnlijk een hoogleraar. Het hoofd zal worden bijgestaan door een manager operations, waarschijnlijk een Alterraan. De ondernemingsraad is bang dat er met de nieuwe structuur eilanden in de kenniseenheid ontstaan. Daarbij ziet de raad niet in hoe de nieuwe structuur de problemen van met name Alterra oplost.
Ook twaalf van de negentien hoogleraren hebben laten weten tegenstander te zijn van het plan. Zij ondertekenden een brief met bezwaren tegen de nieuwe structuur. De hoogleraren zijn bang dat de zwaardere bestuurlijke verantwoordelijkheid ertoe zal leiden dat de centrumdirecteuren een groot deel van hun tijd kwijt zijn met managementtaken, waardoor er geen tijd overblijft voor hun leerstoelgroep. Bovendien denken zij dat de doelstellingen van Alterra en de universiteit zo ver uiteenlopen dat er beter verschillende mensen verantwoordelijk kunnen zijn voor de verschillende onderdelen.
Drs Wallie Hoogendoorn, directeur operations van de kenniseenheid, zegt dat het gaat om een 'voorgenomen besluit' dat de directie de komende weken op details wil aanpassen om tegemoet te komen aan de bezwaren. 'Maar de hoofdlijn houden we overeind. We kunnen het bijvoorbeeld wel hebben over het tempo van invoeren.'
Volgens Hoogendoorn vloeit het plan voort uit afspraken in de centrale concernraad. 'Daar is afgesproken dat we de nieuwe bestuurstructuur van Wageningen UR zullen doorvertalen naar de kenniseenheden.'
Hoogendoorn verwacht binnen enkele weken een definitief besluit te nemen. De ondernemingsraad zou daartegen bezwaar kunnen aantekenen bij de rechter, maar wil de formulering van het besluit afwachten voordat het juridische stappen aankondigt. / KV