Nieuws - 1 januari 1970

Groene kleren voor Gerrit

Naakte Gerrit, het bevrijdingsmonument op het 5 Meiplein, kreeg vorige week groene doeken om met de tekst ‘Vrijheid is: een gevangenis kiezen’. De Vereniging van Gereformeerde Studenten Wageningen (VGSW) probeerde zo meer naamsbekendheid te verwerven.

Met het thema ‘hoe groen ben jij?’ zocht de vereniging aansluiting bij het groene karakter van Wageningen UR. De hele week verschenen er door Wageningen groene voorwerpen. Zo werden bewoners van de Hoogstraat getrakteerd op spruitjes in de brievenbus. Ook droegen de bestuursleden hun steentje bij aan het in aanbouw zijnde Forumgebouw. ‘Muren bouwen is minder moeilijk dan bruggen bouwen’, stond er op een groen spandoek. / LH