Nieuws - 1 januari 1970

Groenafval steeds meer vervuild

Groenafval steeds meer vervuild

Groenafval steeds meer vervuild


De burger voor het restafval laten betalen afhankelijk van het volume of
het gewicht: het wordt steeds populairder bij gemeenten. Promovenda ir
Heleen Bartelings waarschuwt voor 'afvalvervuiling': blikjes in het
groenafval en luiers bij het oud papier.

,,Composteerbedrijven melden dat groenafval steeds meer ander afval bevat.
Hierdoor lopen de kosten erg op. Als het groenafval te veel vervuild is,
met meer dan tien procent, gaat het naar de verbrandingsoven. Dit is duur
en het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn'', zegt Bartelings.
Ze heeft wel een verklaring voor wat er gebeurt: mensen komen in de
verleiding niet-organisch afval in de groenbak te gooien om de kosten te
drukken. Zo hebben ze minder gewoon afval waarvoor ze moeten betalen. Voor
organisch afval geldt vaak een vast tarief, of een variabel tarief dat
lager is dan dat voor gewoon afval.
De gemeente Nijmegen heeft een zogeheten tariefdifferentiering ingesteld
voor gewoon huisvuil. Hoe meer zakken mensen aanleveren, hoe meer ze moeten
betalen. De meeste mensen zijn er niet blij mee, en de composteerbedrijven
blijkbaar ook niet. Bartelings had wel graag nadere gegevens gekregen van
de composteerbedrijven over de vervuiling van groenafval met gewoon afval
maar kreeg nul op het rekest.
De onderzoekster kan geen bewijzen leveren voor de afvalvervuiling. Wel
heeft ze een advies voor gemeenten: ze moeten eerst nagaan wat voor type
mensen er binnen hun grenzen wonen; hoe milieuvriendelijk ze zijn
bijvoorbeeld. Bartelings berekende aan de hand van een computermodel dat
het bij een percentage mensen dat niet als 'groene consument' kan worden
aangemerkt van meer dan vijftig procent geen goed idee is variabele
tarieven in te stellen voor het ophalen van niet-organisch huisvuil. Er zal
dan te veel groenafval vervuild raken met ander afval. | H.B.

Bartelings promoveert op 1 december bij prof. Ekko van Ierland, hoogleraar
Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen.