Nieuws - 5 december 2002

Groen-voedselprijs gaat naar Deens producent voedselpakketten

Groen-voedselprijs gaat naar Deens producent voedselpakketten

Het Deense bedrijfje Aarstiderne (Jaargetijden), dat jaarlijks meer dan een miljoen kistjes biologische levensmiddelen bij zijn klanten aan huis aflevert, heeft de eerste Royal Green Food Award gewonnen. Directeur Thomas Harttung kreeg de prijs vorige week uit handen van oud-minister mr Laurens Jan Brinkhorst, voorzitter van de internationale jury.

De Royal Green Food Award is een nieuw prijs voor het beste Europese duurzame initiatief in de voedselketen. De prijs is geadopteerd door de gemeente Wageningen, in nauwe samenwerking met Wageningen UR. Volgens jurylid Domingo Jim?nez Beltr?n, voormalig directeur van de European Environmental Agency, is het belangrijk duurzame initiatieven te belonen. Jim?nez Beltr?n: "In het Europese beleid is meestal sprake van bestraffen van producenten die niet aan eisen voldoen. Dat is een negatieve benadering. Mensen hebben geen schrikbeelden nodig, maar succesverhalen. Het is veel positiever om mensen te belonen die uit zichzelf meer doen dan geboden is. Dat zijn de voortrekkers waaraan de rest zich kan optrekken."

De organisatoren ontvingen elf inzendingen uit zes verschillende landen. Jim?nez Beltr?n wijt dit geringe aantal aan de onbekendheid van de prijs en de strenge selectiecriteria, en prijst dan ook de kwaliteit van de inzendingen. De jury had vier kandidaten genomineerd die zich donderdag 28 november in een galabijeenkomst presenteerden: de Nederlandse Green Development Foundation (duurzame koffie), de Hongaarse Varga Ecofarm (ecologisch voorbeeldboerenbedrijf), het Deense bedrijfje Aarstiderne en de Nederlandse multinational Nutreco (met duurzaamheid als uitgangspunt in de bedrijfsvoering). Tijdens de presentaties was ook even een kritisch geluid over de genomineerde multinational. Maar volgens Jim?nez Beltr?n is de jury uitgegaan van een pragmatische benadering van het begrip duurzaamheid en heeft zij niet zo zeer gekeken naar het idealistische gehalte van de inzendingen.

Toch was het een idealistische inzending die uiteindelijk de meeste stemmen kreeg van zowel de jury als het publiek. Aarstiderne-directeur Thomas Harttung hield het publiek voor hoe belangrijk hij het vond een rechtstreekse band te leggen tussen biologische producenten en hun klanten. Door gebruik te maken van internet en mond-tot-mondreclame is zijn bedrijf er in drie jaar tijd in geslaagd 30.000 Deense klanten aan zich te binden. Het bedrijf heeft nu honderd medewerkers en levert jaarlijks meer dan een miljoen biologische voedselpakketten in een houten kist af bij de keukendeur van zijn klanten. Volgens Harttung is dit mogelijk geworden door een gevoelige snaar bij de klant te raken, bijvoorbeeld door te werken met een houten kistje. "Mensen stellen meer belang in hun voeding dan ze op het eerste oog tonen."

De prijs, een trofee en 25.000 euro, werd vervroegd op de avond uitgereikt omdat juryvoorzitter Brinkhorst te kampen had met de gevolgen van een jetlag. De volgende Royal Green Food Award wordt uitgereikt in 2004. | G.v.M.

Zie ook pagina 4: 'People care more about food than they are willing to show'

Fotobijschrift: Bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen brengt met een worp van een appel in de publieksstemming zijn stem uit op zijn vorige werkgever, de Nederlandse multinational Nutreco. De publieksprijs ging echter, net als de 'echte' Royal Green Food Award, naar het idealistische Deense bedrijf Aarstiderne. | foto G.A.