Nieuws - 20 november 2008

‘GROEN IN DE STAD BLIJFT ONDERGESCHOVEN KINDJE’

Debbie Nuijten heeft de Stedelijk Interieur Studenten Award gewonnen met haar afstudeerscriptie over stedelijk groen voor de studie Sociaal-Ruimtelijke Analyse. Ze sleepte daarmee duizend euro in de wacht.

De Wageningse masterstudente onderzocht bij het ministerie van VROM, waar ze inmiddels als beleidsmedewerker werkt, het gebruik van het richtgetal van 75 vierkante meter groen per nieuwbouwwoning, zoals dat in de Nota Ruimte wordt voorgeschreven. Gemeenten voldoen daar wel aan, maar meten op verschillende manieren, constateerde Nuijten. ‘Ook leidt het richtgetal niet direct tot meer en beter groen’, vertelt ze. ‘Gemeenten geven veel prioriteit aan de kwaliteit van het groen in de stad, maar weten nog niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Groen blijft een ondergeschoven kindje. Gemeenten hebben op dat gebied dan ook behoefte aan stimulans en ondersteuning vanuit het rijk.’
Twee studenten van Van Hall Larenstein, Leonie Heutinck en Wilmar Vlaskamp, werden genomineerd in de bachelorcategorie van de prijs van het vakblad Stedelijk Interieur, en ontvingen 250 euro. Ze maakten een handboek voor de aanleg van groene daken.