Nieuws - 23 maart 2020

Goed veevoer cruciaal voor Keniaanse veehouders

tekst:
Albert Sikkema

De meeste zuivelboeren in Kenia hebben een kleine kudde, lage productiviteit en slechte markttoegang. Promovendus Salome Migose bestudeerde hoe die productie kan verbeteren. Cruciaal voor groei is goed veevoer.

┬ęShutterstock

De meeste boeren in Kenia houden vee en verbouwen gewassen. Deze mixed crop livestock-systemen zijn niet erg productief. Ontwikkelingsorganisaties breken zich al jaren het hoofd hoe deze boeren productiever kunnen worden, zodat ze meer zuivel leveren aan de stedelijke bevolking. Salome Migose sprak met boeren rond de Keniaanse stad Nakuru, maar ook met boeren in ruraal gebied, omdat ze de indruk had dat urbane veehouders met andere problemen kampten dan rurale boeren. Dat bleek het geval.

Veevoer
Rond de stad hebben de veeboeren goede afzetkanalen voor hun melk en is de melkprijs hoog, maar is er minder veevoer en jongvee vanwege schaars grasland. Daardoor is de melkproductie per koe en bedrijf laag. In ruraal gebied is er wel voldoende veevoer en grasland beschikbaar, maar is de melkprijs en kwaliteit van het krachtvoer laag. Daardoor is de melkproductie per koe en bedrijf ook daar laag.
Daarop onderzocht Migose welke urbane en rurale boeren relatief goed presteren. Het blijkt dat vooral boeren met veel vee een hogere productie per koe realiseren en daardoor beter verdienen. Deze boeren investeren in goed veevoer en beter management en kunnen de kosten daarvan terugverdienen op de zuivelmarkt. Nader onderzoek wees uit dat goed veevoer de belangrijkste hindernis is voor alle Keniaanse boeren om de melkproductie en inkomsten te verhogen.

Betere prijs
De veehouders kunnen hun productie opvoeren door luzerne te verbouwen en te voeren aan het vee, maar ook door geconcentreerd eiwitrijk veevoer te kopen van leveranciers. Daarmee kunnen ze de melkproductie per koe met tussen de 32 procent en 88 procent opvoeren, blijkt uit voedingsproeven. Migose denkt dat vooral veeboeren die 20 tot 50 kilometer van de stad Nakuru wonen, kunnen profiteren van beter veevoer. Op die afstand van de stad is er voldoende land beschikbaar voor veevoer en uitbreiding, terwijl de melkprijs redelijk hoog is. Voorwaarde is wel dat de afzet en de verwerking van de zuivel wordt verbeterd, zodat deze zuivelboeren een betere prijs krijgen in de stad.

Salome Migose promoveerde op 10 maart bij Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen