Nieuws - 25 oktober 2001

Goed ontwikkelingsbeleid voorkomt bodemloze put

Goed ontwikkelingsbeleid voorkomt bodemloze put

De aanslagen in de Verenigde Staten zullen voor economische recessie zorgen. Om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen, is ontwikkeling van arme landen meer dan ooit nodig. Dit zei Jozef Ritzen tijdens een symposium dat de vijftigjarige leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie organiseerde.

"Zonder goed beleid geen ontwikkeling, hoeveel geld er ook in economie?n gestopt wordt. Daarom is onderzoek naar economisch beleid voor ontwikkeling van groot belang, zoals ontwikkelingseconomen aan Wageningen Universiteit dat doen." Lovende woorden van oud-minister van onderwijs en vice-president van de Wereldbank Ritzen.

Het zijn verschillen in inkomen, en niet verschillen in inzicht die conflicten veroorzaken. De uitdagingen waar ontwikkelingseconomen voor staan zijn groot, zei Ritzen. Armoede, kindersterfte en opleidingsachterstanden zullen toenemen door een recessie als gevolg van de aanslagen in de VS. Om die problemen aan te pakken, is economische ontwikkeling nodig. Die moet volgens Ritzen meer dan voorheen gebaseerd zijn op zeggenschap van ontwikkelingslanden zelf over projecten - ownership - en hulp moet alleen daar gegeven worden waar de overheid ook een goed ontwikkelingsbeleid heeft. Onderzoek van de Wereldbank toont een relatie aan tussen inkomen van armen en goed beleid. Een goede beleidsomgeving houdt bijvoorbeeld in dat er instituties - banken, overheden - zijn die werken. Waar dat niet het geval is, heeft het volgens Ritzen geen zin hulp te geven, want dat geld verdwijnt in een bodemloze put. Wel moet in die landen ruimte gemaakt worden om die beleidsomgeving te ontwikkelen.

Ontwikkelingseconoom prof. dr. Arie Kuyvenhoven noemde beleidsgericht onderzoek, onder andere naar het functioneren van markten en instituties, essentieel. "Deze wereld was niet bedoeld om zoveel armoede en honger te kennen. Het is een morele schande en een politiek gevaar. Armoede voedt onvrede, en onvrede kan gebruikt worden, ook op een gewelddadige manier." | J.T.