Nieuws - 26 november 2014

Gezocht: Ideeën voor online cursussen

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen Universiteit komt begin 2015 met een call voor wetenschappers die een online cursus willen maken. Er wordt gezocht naar enthousiaste docenten met een aansprekend onderwerp.

Online cursussen zijn voor universeiten een uithangbord én een proeftuin voor onderwijsinnovaties. Wageningen Universiteit (WU) start in januari de eerste twee cursussen, over voeding en landbouw. Later in 2015 worden nog zeker twee nieuwe vakken aangekondigd. In de jaren daarna is er geld en middelen voor een aantal cursussen per jaar, denkt programmadirecteur Online Learning Ulrike Wild.

Wild ziet steeds meer onderzoekers enthousiast worden over online onderwijs. ‘Het is heel leuk om dat te zien maar er is moet ook regie zijn van boven.’ Momenteel wordt daarom gewerkt aan een basisteam van multimedia-experts die werken aan MOOCs en vernieuwend campusonderwijs. Bovendien komt er een adviesraad van hoogleraren en rector Martin Kropff die bepaalt van welke ideeën daadwerkelijk een cursus worden. Het ideaal is een aansprekend onderwerp dat veel mensen interesseeert en waar de WU zich graag op onderscheidt.

Massale Online Open Cursussen, of MOOCs, zoals de online cursussen heten, zijn een onderwijshype. Het geeft studenten vanuit de hele wereld de kans om gratis vakken te volgen aan topuniversiteiten.

Het afgelopen halfjaar is in Wageningen druk gepionierd aan de eerste online vakken. Voedingshoogleraar Sander Kersten en plantenwetenschappers Gerrie van de Ven vertellen in de komende editie van Resource hoe ze met vallen en opstaan leerden om kennisclips, animaties en andere digitale onderwijsvormen te maken.

Voor geïnteresseerden vindt morgen de informatiebijeenkomst How to cook a mooc plaats in Impulse op de Wageningse campus. Tussen vier uur en half zes vertellen Sander Kersten en Ulrike Wild over hun ervaringen.

Het verhaal van de MOOC-pioniers lees je in nummer 8 van Resource dat vanaf donderdag overal in de bakken ligt.