Nieuws - 1 januari 1970

Gevolgen Agenda 2000

Gevolgen Agenda 2000

Gevolgen Agenda 2000

AkkerbouwMelkveehouderijRundveehouderij

Prijsverlagingen

granen en zetmeel-melk 15 procentrundvlees 30 procent

aardappelen 20 procent

Geschat inkomensverlies per gemiddeld bedrijf

graan: 7.000 gulden15.000 - 22.000 gulden22.000 gulden

zetmeelaardappelen

15.000 gulden

Inkomenscompensatie

graan: deels doorVerruiming melkquota; Deels door hogere

niet-gewasgebonden verlaging graanprijzenpremies; verlaging

hectaretoeslaggraanprijzen

zetmeelaardappelen

prijsdaling wordt voor

44 procent vergoed