Nieuws - 1 januari 1970

‘Gentech-appelboom vormt nu nog geen gevaar voor bioboeren’

‘Gentech-appelboom vormt nu nog geen gevaar voor bioboeren’

‘Gentech-appelboom vormt nu nog geen gevaar voor bioboeren’


Biologica, de belangenorganisatie van biologische boeren protesteert tegen
de voorgenomen veldproef van Plant Research International met genetisch
gemanipuleerde appelbomen. Het stuifmeel van de gentech-appelbomen zou
kunnen neerstrijken op nabijgelegen appelboomgaarden. Die kans is echter
miniem, zegt projectleider van de veldproef, dr. Frans Krens van Plant
Research International. ,,De in de ontwerpvergunning opgenomen maatregelen
zijn voldoende. Het tuinpersoneel is bekwaam genoeg om hiermee verstuiving
te voorkomen en daarnaast komt de milieuinspecteur met regelmaat langs voor
controle.’’

Het ministerie van VROM heeft een ontwerpvergunning voor de veldproef
opgesteld, maar Biologica is hiertegen in beroep is gegaan bij de Raad van
State. Biologica neemt het op voor de biologische appeltelers in de
omgeving, die vrezen hun klanten te verliezen wanneer hun bomen besmet
raken met stuifmeel van de gentech-appelbomen. Krens verwacht echter dat
Biologica niet in haar gelijk zal worden gesteld en dat de veldproef in
Wageningen langs de Grebbedijk door zal gaan. Het doel van het onderzoek is
om de uitwerking te testen van een uit gerst afkomstig gen tegen de
schurftschimmelziekte Venturia inaequalis. Dit gen hebben de onderzoekers
ingebouwd in de appelbomen.
,,De biologische boeren zijn bang dat het stuifmeel van de genetisch
gemodificeerde appelbomen zich zal verspreiden. Maar zoals ook de
ontwerpvergunning vereist, nemen we afdoende maatregelen om dit te
voorkomen, zoals bespuiting met in de fruitteelt gebruikelijke hormonen.
Het tuinpersoneel is erg bekwaam en controleert de bomen een aantal malen
per week op knopvorming. Als dit gebeurt knippen ze de knoppen af zodat het
stuifmeel niet zal worden verspreid. We hebben al met onze kasproeven
bewezen dat dat goed gaat.’’
In het proefveld langs de Grebbedijk zullen driehonderd genetisch
gemodificeerde appelbomen komen te staan die zijn opgekweekt in de kas.
Volgens Krens is dit aantal niet te groot om adequaat te monitoren. ,,Er
komt ook controle van het ministerie van VROM. De milieu-inspecteur komt
met regelmaat langs en we houden iedere dag een logboek bij.’’
Als uiteindelijk het gen blijkt te werken, dan zouden na verloop van tijd
boomkwekers de gentech-appelbomen kunnen gebruiken. Die werken wel met
bloeiende bomen en dan zou het stuifmeel zich wel degelijk kunnen
verspreiden naar andere boomgaarden, met alle gevaren van dien. Tegen die
tijd moet onderzocht zijn of en welke risico’s het vreemde gen met zich
meebrengt, vindt ook Krens.
Krens en zijn collega’s hebben niet de illusie dat ze met genetische
modificatie het appelschurftprobleem helemaal zullen oplossen. De klassieke
veredeling en het spuiten met schimmeldodende gewasbeschermingsmiddelen zal
volgens hen voorlopig nodig blijven.
De protesten komen niet als een verrassing voor Plant Research
International. In het verleden was er ook luid protest tegen het voornemen
om proeven te doen met genetisch gemanipuleerde aardappelen. Maar die zijn
uiteindelijk ook doorgegaan, weliswaar onder strenge voorwaarden van de
ministeries van LNV en VROM.
| H.B.