Nieuws - 1 januari 1970

Gêne

Gêne

Gêne


‘Er heerst een collectieve gêne over de uitspraken van Dijkhuizen,’ zegt
socioloog prof. Jan Douwe van der Ploeg over de stelling van
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen vorige week in Wb dat alleen mensen met
kennis van zaken zich mogen mengen in het maatschappelijk debat. Van der
Ploeg vindt dat een belediging van kundigheid van de medewerkers en
schadelijk voor de organisatie. ,,Want kennis en innovatie komt voort uit
de vrije uitwisseling van ideeën. Deze benauwende stellingname schept niet
het klimaat dat op een universiteit behoort te heersen.’’ Onderzoekers
voelen zich volgens Van der Ploeg gefrustreerd en beperkt door de
uitlatingen. Velen zijn volgens hem bang hun mening te geven uit angst
minder geld voor onderzoek te krijgen of minder kans op carrière te maken.
Zelf heeft hij daar geen last van. Volgens hem leidt een controversiële
mening juist tot meer opdrachten, ook van het ministerie van landbouw. Van
der Ploeg vindt dat rector Speelman moet opkomen voor het behoud van
academische waarden aan de universiteit. | J.T.

Zie pagina 9: ‘We moeten ons hier geen moer van aantrekken’