Nieuws - 24 april 2008

Gekloond vlees

Europees landbouwcommissaris Marian Fischer Boel heeft opgeroepen tot een debat over het klonen van dieren voor voedselproductie. Aanleiding is de conclusie van de Amerikaanse Food and Drug Administration dat voedsel van gekloonde dieren veilig is. Het Europees voedselveiligheidsagentschap Efsa concludeert in een conceptadvies dat er geen reden is aan te nemen dat producten van gekloonde dieren wezenlijk verschillen van niet-gekloond vlees.

Dr. Roel Veerkamp, onderzoeker bij de Animal Sciences Group:
‘Als je kijkt vanuit de veefokkerij dan kun je grote vraagtekens zetten bij het nut van klonen. Voordat je een kloon hebt van een goede stier ben je al weer drie jaar verder. En als het goed is heb je dan via de gewone weg al lang een stier, die weer beter is dan het dier waarvan je van plan was een kloon te maken. Daar komt nog bij dat klonen kostbaar is. Je verliest genetische vooruitgang als je oude klonen inzet in plaats van andere stieren.
Het doel van de veefokkerij is dat elke volgende generatie beter is dan de vorige. Bij klonen is dat juist niet het geval. Je zou kunnen bedenken dat het uit oogpunt van uniformiteit handig is om gekloonde dieren te hebben. Maar dan moet je heel veel productiedieren vermeerderen met klonen. Dat kost gewoon te veel. En boven in de fokkerijpiramide willen we juist diversiteit en genetische variatie houden.
In Amerika hebben ze wel klonen gemaakt van een heel populaire stier, maar dat lijkt meer een publiciteitsstunt dan dat het ook werkelijk iets toevoegt. Er zijn altijd fokkers die hechten aan een populaire stier. Maar als je het benadert vanuit het oogpunt van voedselproductie, dan is klonen echt niet nodig.
Je zou klonen wel kunnen gebruiken voor heel specifieke toepassingen, bijvoorbeeld in de medicijnproductie. Maar dat is een ander hoofdstuk dan voedselproductie.
Het is natuurlijk goed dat de discussie over klonen weer gevoerd wordt. De afgelopen vijf tot tien jaar hebben we niet zo veel meer nagedacht over klonen, waardoor we misschien ontwikkelingen hebben gemist. Het zou kunnen dat de ontwikkelingen in een stroomversnelling komen, waardoor het toch weer interessant wordt.’