Nieuws - 21 februari 2008

Geheimhouding

De afspraak van Wageningen UR met LNV-minister Gerda Verburg om bij onderzoek twee maanden geheimhouding te betrachten (zie ook artikel 'rapporten instituten blijven twee maanden geheim') heeft me verbaasd. Natuurlijk, het is prettig als politieke risico's worden vermeden, en uitstel helpt daarbij. Maar tegelijk weten we dat LNV bezorgd is over de kennisdoorstroming van WUR-onderzoek, en het liefst ziet dat intensief met gebruikers wordt samengewerkt in onderzoek om de benutting te garanderen. Hoe is een geheimhoudingsplicht te rijmen met nieuwe vormen van interactieve kennis- en innovatieontwikkeling? Mogen alle betrokkenen de conceptrapporten wel lezen en commentaar leveren - bij co-innovatie zijn gezamenlijke aanbevelingen een vereiste - maar er verder met niemand over praten?
Is het alternatief overwogen? Dat is: ambtenaren krijgen minstens even vroeg een exemplaar als ‘andere bewindspersonen en belangenorganisaties’. Dan moeten de ergste politieke crises toch vermijdbaar zijn.
Ik vind het raar dat actueel onderzoek, dat maatschappelijk van belang is, twee maanden stil ligt, behalve waar het gaat om ambtenaren die ‘de tijd krijgen om relevante informatie te kunnen verteren, zodat de minister niet wordt verrast’. In welke tijd leven we?