Nieuws - 1 januari 1970

‘Geen matten op Schiphol’

Landbouwminister Veerman kan volgens een adviesgroep beter geen desinfectiematten op Schiphol plaatsen om insleep van vogelpest te voorkomen. Ontsmettingsmiddelen moeten lang inwerken. ‘En niemand wil met dure bergschoenen door natronloog lopen’, zegt de Wageningse epidemioloog prof. Mart de Jong, lid van de adviesgroep.

Het lijkt erop dat Veerman de raad ter harte heeft genomen. In de brief die hij maandag 30 januari naar de Tweede Kamer stuurde, noemt Veerman de desinfectiematten niet als mogelijke maatregel tegen vogelpest. De Tweede Kamer had de minister hier wel nadrukkelijk om gevraagd, met name voor reizigers uit Turkije.
De groep van zeven deskundigen, waarin ook viroloog dr. Arno Gielkens van het CIDC-Lelystad zitting heeft, vindt de kans verwaarloosbaar dat reizigers besmette pluimveemest via hun schoeisel het land binnenbrengen. De Jong: ‘Bovendien passeert schoeisel dat is opgeborgen in de bagage zulke matten natuurlijk niet’.
Voor een goede werking van ontsmettingsmiddelen is een inwerktijd van tien tot dertig minuten nodig om al het aanwezige virus te doden. ‘En je kunt ook niet alle desinfecteermiddelen inzetten. Natronloog is wel effectief, maar je moet er niet aan denken dat er een kind op zo’n mat valt. Bovendien brengt het onherstelbare schade toe aan schoeisel’, aldus De Jong.
Ook het argument dat desinfecterende matten het risicobewustzijn van reizigers versterkt, vinden de deskundigen niet overtuigend. Het zou juist een gevoel van schijnzekerheid geven. ‘Het is een beter idee om reizigers op de terugreis uit een risicoland in het vliegtuig een verklaring in te laten invullen over de aard van het bezoek’, meent De Jong. / GvM