Nieuws - 1 januari 1970

Geen kamernood

Studentenhuisvester SSHW verwacht het komende jaar geen problemen op de Wageningse kamermarkt.

Tegenstanders van de sloop van sterflat Rijnsteeg waren bang dat deze vermindering van het aantal kamers samen met de verhuizing van hogeschool Van Hall Larenstein naar Wageningen zou leiden tot een kamertekort.
Op basis van de huidige inschrijvingen verwacht de SSHW in december alle eerstejaars studenten aan een kamer te hebben geholpen. Van juli tot en met september komen studenten die lang moeten reizen overigens eerder in aanmerking voor een kamer. / JH