Nieuws - 1 januari 1970

Geen colleges van universiteitsprof

Rabbinge: ‘Afrekencultuur remt vernieuwing onderwijs’
De examencommissies hebben zich met succes verzet tegen de vakken die Universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge onder zijn verantwoordelijkheid wilde aanbieden. Hierdoor zijn deze vakken dit jaar uit de studiegids gebleven.

Het klinkt vreemd. De universiteitshoogleraar, bij de opening van het academisch jaar nog gevierd spreker, zou geen colleges mogen geven? ‘Niemand kan mij verbieden colleges te geven, laat ik dat vooropstellen’, wil Rabbinge graag als eerste kwijt. Hij erkent echter dat de examencommissies ervoor zorgen dat hij formeel geen onderwijs mag geven, en de vakken rond academische vorming en duurzaamheid, die hij samen met het Studium Generale wilde aanbieden, zijn gesneuveld.
Rabbinge: ‘Het argument is dat vakken alleen aangeboden kunnen worden door leerstoelgroepen en ik geen leeropdracht heb. Er dreigt nu de vreemde situatie te ontstaan dat ik als universiteitshoogleraar wel onderwijs mag geven aan hbo-instellingen, maar niet bij de universiteit. Zelfs de rector is het niet gelukt de commissies op andere gedachten te brengen.’ De situatie geeft, volgens Rabbinge, aan dat het onderwijs in Wageningen is ‘dichtgeregeld. ‘Er is sprake van gedwongen winkelnering en een afrekencultuur die elke vernieuwing en dynamiek remt’, aldus de universiteitshoogleraar.
De secretaris van de examencommissies, ir Sipke de Jong, erkent dat er deze zomer volop discussie is geweest over de vakken die Rabbinge wilde aanbieden. ‘Vakken worden normaal gesproken vanuit een leerstoelgroep verzorgd, waarbij een hoogleraar vanuit zijn leeropdracht verantwoordelijk is voor het onderwijsaanbod en formeel een examinator aanwijst. Een universiteitshoogleraar heeft een open opdracht en mag best wat leuke actuele colleges geven, maar formeel heeft niemand de verantwoordelijkheid ervoor. Dat is ook bij de andere universiteiten zo. Pas als een leerstoelgroep zegt: ‘wat die Rabbinge over duurzaamheid vertelt vinden wij belangrijk’, kan het ingepast worden in het onderwijsprogramma’, aldus De Jong.
De discussie rond het onderwijsaanbod van Rabbinge heeft zich, volgens De Jong, toegespitst op twee punten: de Studium Generale-activiteiten die hij onder zijn verantwoordelijkheid wilde aanbieden, en de afstudeervakken die hij zelf wilde begeleiden. ‘Het SG-aanbod werd door een examencommissie te licht en te vaag bevonden. Bovendien had men twijfels over de inhoudelijke toetsing. Vanwege de accreditatie van opleidingen kan men zich niet veroorloven dat studenten bij wijze van spreken punten cadeau krijgen. De examencommissies vinden dat je zulke vakken alleen kunt aanbieden als een leerstoelgroep er inhoudelijk de verantwoordelijkheid voor neemt. Voor de afstudeervakkers die hij wil begeleiden, is al een oplossing in zicht. Het onderwijsinstituut Levenswetenschappen is daar mee bezig en als het goed is zal een leerstoelgroep binnenkort Rabbinge hiervoor formeel aanwijzen als examinator’, aldus De Jong.
Hoewel zijn vakken dit jaar de studiegids niet gehaald hebben, zit Rabbinge niet bij de pakken neer. ‘Ik ben gelukkig gepokt en gemazeld genoeg om mijn eigen boontjes te doppen.’ / GvM