Nieuws - 11 maart 1999

Geen bezuinigingen bij Ruimtelijke planvorming

Geen bezuinigingen bij Ruimtelijke planvorming

Geen bezuinigingen bij Ruimtelijke planvorming

Het plan om drie hoogleraren bij Ruimtelijke planvorming te korten op hun aanstelling zal geen gevolgen hebben voor de financiering van de betrokken leerstoelgroepen. Dat heeft prof. dr Lijbert Brussaard, hoogleraar-directeur van het departement Omgevingswetenschappen, gezegd tegen de hoogleraren prof. ir Klaas Kerkstra, prof. dr Adri Dietvorst en prof. dr Arnold van der Valk

In het nieuwe leerstoelenplan dat de raad van bestuur volgende week openbaar maakt, leveren de drie leerstoelen elk 0,2 formatieplaats in om ruimte te maken voor de leerstoelen Irrigatie en waterbouwkunde van prof. Linden Vincent en Erosie en bodem- en waterconservering van prof. dr ir Leo Stroosnijder. In de eerste versie zouden die twee leerstoelen moeten fuseren; in het nieuwe plan krijgen de beide leerstoelen 0,8 formatieplaats

De hoogleraren van Ruimtelijke planvorming hebben tegen het nieuwe plan geprotesteerd omdat dat ook ten koste zou gaan van het budget van de leerstoelgroepen. Brussaard heeft nu toegezegd dat het personeelsbudget van Ruimtelijke planvorming er niet op achteruit zal gaan. De twee waterleerstoelgroepen van Vincent en Stroosnijder zullen volgens Brussaard tachtig procent krijgen van het basisbudget van een volledige leerstoelgroep. K.V