Nieuws - 12 april 2018

‘Geef jong talent een vast contract’

tekst:
Albert Sikkema

Het gaat creativiteit en lef vragen om de komende jaren voldoende jong talent aan te trekken én binnenboord te houden, denkt de strategiewerkgroep Vernieuwen en Verjongen. WUR moet meer vaste contracten én meer flexibiliteit bieden.

Vogelhuisjes van de werkgroep, ©Sven Menschel

WUR vergrijst. De komende tien jaar gaan veel medewerkers met pensioen. Die moeten worden vervangen door jong talent, maar hoe kan dat het beste? Volgens Ingrid van der Meer van Wageningen Plant Research moet WUR een ‘dakpanbeleid’ instellen, waarbij jonge medewerkers drie tot vijf jaar samen optrekken met de seniors en op die manier profiteren van hun ervaring, expertise en netwerk.

Aantrekkelijk
Van der Meer is trekker van de strategiewerkgroep Vernieuwen en Verjongen, samen met persoonlijk hoogleraar Bodemkwaliteit Gerlinde De Deyn. Ze richten zich op drie vragen: hoe maak je WUR aantrekkelijk voor jong talent, hoe houd je dat talent vervolgens vast en hoe houd je het werk van medewerkers (jong en oud) innovatief en spannend?

Flexibel
De Deyn denkt dat WUR talent kan strikken en vasthouden door flexibeler te zijn. Daarmee bedoelt ze: medewerkers bepalen hun eigen werktijden, de gebouwen zijn 24 uur per dag toegankelijk en medewerkers moeten makkelijker (tijdelijk) bij een andere groep kunnen werken. Deze flexibiliteit moet ertoe leiden dat medewerkers zelf hun ideale mix tussen werk en privé kunnen vinden en sneller in contact komen met collega’s van andere groepen.

Lef
Van der Meer en De Deyn vinden ook dat WUR meer lef moet tonen door jong talent een vaste baan te geven. Nu rent dat talent van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Met vaste contracten neem je wel risico’s als werkgever, erkennen ze. Dus bij dat lef hoort ook het beleid dat je eerder mensen moet ontslaan als de prestaties achterblijven op de afspraken. WUR zou dan medewerkers strenger moeten beoordelen; zo ontstaat ruimte voor vernieuwing en verjonging. Uiteraard moet WUR dan wel met de mensen die niet goed op hun plek zitten naar een alternatief zoeken, aldus Van der Meer en De Deyn. AS

Thema: Vernieuwen en verjongen

WUR wil komend najaar een nieuw strategisch plan presenteren. Een van de tien thema’s die daarin aan bod komen, is Vernieuwen en verjongen. Wil je hierover meepraten? Dat kan op drie manieren. 1. Drop je ideeën in de vogelhuisjes bij de ingang van de WUR-gebouwen. 2. Stuur je voorstel naar cor.meurs@wur.nl. 3. Kom naar de bijeenkomst van de werkgroep op 8 mei om 16 uur in lmpulse.

Lees ook: