Nieuws - 20 september 2001

Gedeeltelijk vernieuwde raad van toezicht zoekt bestuursvoorzitter

Gedeeltelijk vernieuwde raad van toezicht zoekt bestuursvoorzitter

Minister Brinkhorst zal een deel van de raad van toezicht vervangen. De gedeeltelijk vernieuwde raad van toezicht zal op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter voor het bestuur van Wageningen UR.

De minister kondigde de vernieuwing van de raad van toezicht al aan tijdens de opening van het academisch jaar. Brinkhorst zei toen dat de vernieuwde raad leiding moest geven aan de door hem gewenste verbreding van onderzoek.

Welke leden vervangen worden, is nog niet duidelijk. De minister heeft al een lijstje met kandidaten, maar moet die nog voorleggen aan de studentenraad en de ondernemingsraden van DLO en de universiteit. De minister is niet verplicht gehoor te geven aan de adviezen van de raden, maar moet ze volgens de wet wel tijdig horen.

De benoeming van een voorzitter door de raad van toezicht is nieuw voor Wageningen UR. Tot nu toe werden de bestuursvoorzitters van de universiteit en DLO direct benoemd door de minister van landbouw. Na de invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het benoemen van bestuursleden. Het ministerie kan nu dus alleen nog indirect, via de benoeming van de leden van de raad van toezicht, invloed uitoefenen op de benoeming van de bestuursvoorzitter van Wageningen UR. | K.V.