Nieuws - 28 november 2002

Gebruikers Hotel De Wereld moeten verspreiden over de stad

Gebruikers Hotel De Wereld moeten verspreiden over de stad

De raad van bestuur wil de huidige gebruikers van Hotel De Wereld verspreiden over de stad. Vorige week is hierover een principebesluit genomen. In de plannen verhuist filmhuis Movie W naar een practicumzaal, theater 't Hemeltje naar de Wilde Wereld en de kantoren van Studium Generale naar het IAC. Begin januari moet alles rond zijn.

Het studentenpastoraat kan volgens de plannen naar het gebouw van internationale studentenorganisatie ISO-W op Duivendaal. Er moet nog wel een andere locatie voor de studentenorganisatie - die uit haar jasje begint te groeien - worden gevonden. De stichting Nationaal Erfgoed, die in De Wereld kantoorruimte had, kan volgens de plannen tijdelijk naar het gebouw achter de aula.

De activiteiten van de huidige Wereld-bewoners worden hiermee verspreid over de stad. "Het is in dit stadium praktisch onmogelijk de partijen bij elkaar te houden", aldus Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur.

Studium Generale is niet blij met de plannen, vooral omdat ze geen speciale ruimte meer krijgen voor hun activiteiten. "Volgens dit besluit moeten we voor onze activiteiten maar op zoek naar collegezalen. Wij vinden dat op die manier onze uitstraling en ons eigen gezicht verloren gaat", aldus dr Sander Essers van Studium Generale.

De medezeggenschapsraad moet nog instemmen met de plannen. Essers: "Wat ons betreft is het laatste woord er nog niet over gezegd." | Y.d.H.