Nieuws - 11 januari 2001

Geboortegolf wilde zwijnen verwacht

Geboortegolf wilde zwijnen verwacht

Als gevolg van een grote voorraad voedsel zal het aantal wilde zwijnen in Nederland explosief toenemen, voorspellen ecologen van Alterra.

Volgens ing. Dennis Lammertsma zijn er dit jaar grote hoeveelheden beukennoten en eikels te vinden in de bossen. Goede jaren van de eik en beuk hangen samen met de juiste omstandigheden: geen vorst bij de bloei, geen rupsenvraat aan bomen en geen droge periode in de zomer. De zwijnen zullen veel meer jongen krijgen door het voedseloverschot. In goede jaren kunnen de zwijnen tien biggen krijgen tegen twee of drie normaal. Lammertsma verwacht dat de jacht, die in juli begint, de effecten van de geboortegolf teniet zal doen. Er leven nu zo'n 1500 wilde zwijnen op de Veluwe en honderd in Limburg. | H.B.