Nieuws - 21 februari 2008

GD wachtte op goed fusiemoment

Een initiatief geboren uit kracht, noemde bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen vorige week de voorgenomen bundeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Animal Sciences Group. Maar de geboorte heeft lang op zich laten wachten. Want eind jaren negentig werd al gezinspeeld op een fusie tussen de GD en Wageningse instituten.
De GD verkeerde eind jaren negentig in een moeilijke periode. Van elf vestigingen was de dienst teruggegaan naar drie, in Drachten, Boxtel en Deventer. In 1995 werd duidelijk dat dit ook te veel was, maar het duurde nog tot 1999 voordat de geesten rijp waren voor één vestiging, in Deventer. Directeur Anton Pijpers: ‘De GD was in 1999 een stichting die verlies maakte. In het bestuur zaten toen zowel vertegenwoordigers van de productschappen als van de landbouworganisaties. We hebben toen gedacht aan fusie met het DLO-instituut voor dierhouderij, maar concludeerden dat we na de fusie zouden worden gevierendeeld en opgeheven. Als je wilt samengaan, moet je dat doen uit kracht.’
De GD houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van diergezondheidsprogramma’s. Ongewenste ziekten worden stelselmatig uitgebannen en gemonitord. De GD doet dat met behulp van een uitgebreid netwerk onder dierenartsen en veehouders, en met een sectiezaal en een groot diagnostisch laboratorium. Via het aangeboden sectiemateriaal en de telefonische hulpdienst voor veehouders – de Veekijker – houdt de dienst in de gaten wat er aan gezondheidsproblemen in de Nederlandse veehouderij voorkomt.
Ongeveer eenderde van de ongeveer vijfhonderd medewerkers werkt in het lab, waar jaarlijks vier miljoen monsters worden verwerkt. Daarnaast werken bij de dienst ongeveer zeventig dierenartsen. ‘Zij zijn gespecialiseerd in wetenschappelijke kennis die toepasbaar is voor het bedrijf en vormen het scharnier tussen wetenschap en praktijk’, zegt Pijpers. In 2003 is de dienst volledig geprivatiseerd en ondergebracht in een besloten vennootschap. De enige aandeelhouder, de stichting, wordt bestuurd door vertegenwoordigers uit het landbouwbedrijfsleven en de zuivelindustrie.
Dat de samenwerking met Wageningen UR nu wel van de grond kan komen heeft niet alleen te maken met de inmiddels weer gezonde financiële positie van GD. De vacature die bij ASG is ontstaan door het vertrek van directeur Ruud Huirne, heeft het proces versneld, zegt Pijpers, die de combinatie van ASG en GD gaat leiden.
Hoever de integratie zal gaan, weet Pijpers nog niet. Hij benadrukt dat hij niet de primaire taak heeft om het aantal banen te verminderen, maar wel streeft naar efficiëntie.