Nieuws - 18 juni 2010

Fusie-onderhandelaars VHL doen water bij de wijn

De raad van bestuur van Wageningen UR en de medezeggenschapraden van Van Hall en Larenstein lijken nader tot elkaar gekomen. De partijen voeren onderhandelingen over een volledige fusie tot één hogeschool Van Hall Larenstein.

De medezeggenschapsraad van Van Hall in Leeuwarden houdt nog wel vast aan de eis om de opleiding Diermanagement voor een aantal jaren exclusief in Leeuwarden te houden. De MR van Larenstein wil een eigen college van bestuur en de raad weigert bovendien een concessie te doen over het landgoed in Velp. Dinsdag spraken de raad van bestuur (RvB) van Wageningen UR met vertegenwoordigers van beide medezeggenschapsraden (MR) in  Zwolle over een instellingenfusie. Beide partijen spreken van positieve en constructieve onderhandelingen. Voor vrijdag middernacht wil de raad van bestuur een herzien standpunt van de beide MR's op papier hebben.
Stafdiensten
Van Hall wil alleen instemmen met een instellingenfusie als aan 22 voorwaarden wordt voldaan. Over 18 voorwaarden werden de RvB en de MR van Van Hall het min of meer eens, zegt voorzitter Hans Bezuijen van de MR van Van Hall. Een belangrijke voorwaarde, dat beide hogescholen een evenredige verdeling van stafdiensten krijgen, is gehonoreerd.
Diermanagement
Aanvankelijk eiste de MR dat de opleiding Diermanagement tien jaar lang exclusief in de Friese hoofdstad zou blijven. Die eis is niet van tafel, maar over de tien jaar valt eventueel te praten, aldus Bezuijen. Woordvoerder Simon Vink van de RvB verklaart dat de raad van bestuur het belang van Diermanagement onderstreept, maar zich niet wil vastleggen op tien jaar. Overigens worden geen maatregelen genomen die de positie van de opleiding in Leeuwarden verzwakken, beklemtoont Vink. 'Integendeel, die wordt door de investering in de Dairy Campus (Wageningen UR steekt samen met de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden 20 miljoen in onderzoek van en onderwijs in de melkveehouderij, red.) alleen maar versterkt.'
Eigen college
Ook Larenstein heeft een eisenpakket geformuleerd. Een voorwaarde van de MR Larenstein is dat de hogeschool een eigen college van bestuur  krijgt. 'Dat moet primair voor onze belangen opkomen', aldus MR-voorzitter Dennis de Jager van Larenstein. 'Dijkhuizen heeft nu twee petten op. Behalve die van het college van bestuur van VHL, ook die van de raad van bestuur van Wageningen UR.' Een andere eis, de garantie dat het landgoed in Velp in bezit blijft van de hogeschool, staat los van een fusie, vindt de raad van bestuur  Woordvoerder Vink: 'Er ligt geen plan het landgoed af te stoten. Iedereen ziet dat het een nuttig asset is. Maar je moet als hogeschool de kosten ervan wel kunnen dragen.'