Student - 23 november 2011

Fryslân heeft netwerkuniversiteit

In Leeuwarden begint volgend jaar september een zelfstandige internationale masteropleiding watertechnologie. Deze tweejarige opleiding is een joint degree van Wageningen Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente en het internationale waterinstituut Wetsus in de Friese hoofdstad.

FrieseVlag_m.jpg
Dit werd bekend gemaakt bij de officiële start van University Campus Fryslân (UCF) op 18 november in Leeuwarden. UCF is een innovatieve netwerkuniversiteit waarin kennisinstituten, drie hogescholen en vier universiteiten, waaronder VHL en Wageningen Universiteit samenwerken. Doel is het academisch netwerk en dito klimaat in Fryslân te versterken en uit te breiden. Tot 2015 stellen de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden achttien miljoen euro beschikbaar voor UCF.
Naast het starten van de internationale masteropleiding wordt ook gesproken over de oprichting van een Technologische Academie. Hierin zou Life Sciences en Technology, waarin Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool gaan samenwerken met Philips Drachten. De scheerapparatenfabriek heeft 50 moeilijk in te vullen vacatures op de onderzoeksafdeling. De 'academie' wordt vermoedelijk een speciaal traject of minor binnen bestaande opleidingen.
De netwerkuniversiteit begint precies 200 jaar nadat de Franeker universiteit in 1811 definitief zijn deuren sloot. UCF richt zich op zes kernthema's: duurzame energie, water, groene life sciences, recreatie en toerisme, meertaligheid en leefbaarheid. De netwerkuniversiteit kan een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van de krimp, verwacht de provincie. 'Investeren in de kenniseconomie is de beste garantie voor duurzame groei. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de economie kenniswerkers volgt. Zo kun je mogelijk voorkomen dat jonge mensen na hun studie wegtrekken.'