Nieuws - 28 februari 2002

Fruittelers op kosten gejaagd met gewasbeschermingsbeleid

Fruittelers op kosten gejaagd met gewasbeschermingsbeleid

Vooral fruittelers krijgen problemen met het beleid voor gewasbescherming, waarin middelen verboden worden. Dat concludeert het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) uit een analyse van de gevolgen van het huidige beleid.

Wanneer spuiten van bepaalde middelen verboden wordt, moeten die vervangen worden door alternatieve middelen of door mechanisch wieden. Dat is in alle gevallen duurder. Of de bedrijven die extra kosten aankunnen, hangt af van de huidige financi?le positie van het bedrijf. Voor bijna dertig procent van de fruittelers betekent de lastenverzwaring dat aanpassing van de bedrijfsvoering nodig is. In de akkerbouw geldt dat voor twintig procent van de bedrijven, in de bollenteelt voor tien procent.

LEI-onderzoeker ing. Bas Janssens zegt dat het relatief strenge Nederlandse beleid concurrentienadeel oplevert voor Nederland. Voordeel is dat telers in Nederland nu al beter aangepast zijn aan minder spuiten. Als het beleid ook in andere Europese landen strenger wordt, wat nu niet het geval is, levert dat de Nederlanders concurrentievoordeel op. | J.T.