Nieuws - 25 juli 2002

Friese propedeuse trekt te weinig studenten

Friese propedeuse trekt te weinig studenten

Wageningen Universiteit stopt waarschijnlijk na het komend collegejaar met de Friese propedeuse. De propedeuses die ze samen met het Van Hallinstituut verzorgt, trekken te weinig studenten. Begin september valt naar verwachting het formele besluit hierover.

Het afgelopen jaar meldden zich vijf studenten voor de propedeuse in Leeuwarden. Voor het aankomende jaar zijn er vier aanmeldingen. Te weinig, volgens rector magnificus prof. Bert Speelman, die daarom voorstelt het experiment te staken. "Hier kunnen we natuurlijk niet mee doorgaan." Een marktonderzoek voorafgaande aan de start van de Friese programma stelde dat er uiteindelijk zo'n 35 studenten op de Friese propedeuse af zouden komen. Aan projectleider dr Rienk Miedema heeft het volgens Speelman in ieder geval niet gelegen. "Die heeft zich de benen uit zijn lijf gelopen om studenten binnen te halen. Maar blijkbaar is er toch geen behoefte aan."

Dit jaar begonnen vijf studenten hun Wageningse propedeuse in Leeuwarden. Ze volgden een groot deel van hun onderwijs via internet. Uiteindelijk volgden drie van hen het gehele programma, een van de studenten stapte alsnog over naar een hbo-opleiding van het Van-Hallinstituut, een andere verhuisde al voor het einde van het Friese programma naar Wageningen. Het Friese deel van het programma was naar aanleiding van de tegenvallende belangstelling ingekort: de eerstejaarsstudenten kwamen al dit voorjaar naar Wageningen, in plaats van in september, zoals gepland.

Wageningen hoopte met de Friese propedeuse aantrekkelijker te worden voor scholieren uit de noordelijke provincies. De universiteiten van Twente en Groningen verzorgden al langer propedeuseprogramma's en Friesland. Zij trekken jaarlijks enkele tientallen studenten. | K.V.