Nieuws - 1 januari 1970

Fresco: niveau Engels aan WU is afschuwelijk

De ongeveer negentig bezoekers aan de conferentie over internationalisering die Otherwise op maandag 8 maart organiseerde, waren het opvallend eens. De universiteit moet volgens de aanwezigen haast maken met het aantrekken van meer buitenlands personeel en het scholen van Nederlandse studenten en docenten in het Engels.

Veel sprekers, van de voorzitter van de studentenvakbond WSO tot buitengewoon hoogleraar prof. Patrick Morley, riepen op tot internationalisering van de wetenschappelijke staf van Wageningen UR. Hoewel in de MSc-opleidingen vijftig procent van de studenten van buitenlandse origine is, is nog geen zes procent van de hoogleraren afkomstig uit het buitenland, zo rekende geschiedkundige dr Magreet van der Burg het publiek voor. ,,We hebben niet genoeg ons best gedaan, en moeten ons veel harder gaan inspannen'', zei ook buitengewoon hoogleraar Louise Fresco in haar slotrede. ,,De best mogelijke mensen krijgen van de wereld, dat moet onze belangrijkste uitdaging zijn.’’

Engels
Het Engels van docenten en studenten aan de universiteit moet verbeteren. ,,De universiteit moet een minimumniveau van Engels van docenten garanderen’’, stelde Morley toen hij de uitkomsten van het congres samenvatte. In Groningen is er een verplichte Engelse test ingesteld die door zestig procent van het onderwijzend personeel niet gehaald is. Door diverse aanwezigen werd geopperd om al het onderwijs in Wageningen in het Engels te verzorgen en de hele leeromgeving in het Engels te maken.
Volgens ereprofessor Louise Fresco slaat Wageningen Universiteit een internationaal gezien een flater met de website en andere geschreven communicatie. Ze noemt het 'onbegrijpelijk' dat het 'business magazine' van Wageningen UR Resource in het Nederlands geschreven is. En als de informatie in het Engels aangeboden wordt dan is het niveau vaak 'afschuwelijk'. ,,Als ik zaken op de website probeer te lezen, dan kan ik het vaak alleen begrijpen door het terug te vertalen in het Nederlands'', aldus Fresco.
Veel van de aanwezige studenten hebben slechte ervaringen met het mengen van BSc- en MSc-studenten. ,,Er zijn aan deze universiteit geen echte MSc-vakken'', aldus een MSc-student. ,,Bij groepswerk ben ik vaak de enige MSc-student. Dat was leuk om Nederlandse studenten te leren kennen, maar ik leerde er niks van. Ik had meestal het gevoel dat ik mijn groepsgenoten les moest geven, en hun Engels moest verbeteren. Hun Engels was onvoldoende om inhoudelijk met ze te kunnen discussiëren. De discussies over Engelse taalvaardigheid gaat altijd over buitenlanders, maar Nederlandse studenten spreken vaak slechter Engels.’’

Segregatie
Andere studenten hekelden het feit dat bij groepswerk studenten steeds vaker met verschillende nationaliteiten bij elkaar zitten. De universiteit zou volgens de aanwezige over de hele linie wel wat strenger mogen worden. Veel studenten zijn verbaasd over de vele hertentamineringsmogelijkheden. ,,Wat is je MSc nu waard als iedereen het haalt'', merkte een Duitse MSc-studente op.
,,Buitenlandse studenten worden aan het Nederlandse systeem gehangen, terwijl we er deel van uit zouden moeten maken’’, stelde een Colombiaanse studente. Volgens veel aanwezigen vormen buitenlandse studenten nog te veel een aparte groep. Het woord internationale student zou voor iedereen moeten gelden, suggereerden meerdere sprekers. De ondersteuning en monitoring van buitenlandse studenten laat volgens een aantal buitenlandse aanwezigen te wensen over. ,,Hier ga je naar college, en daarna ga je weer naar huis, verder is er niks'', aldus Dr Chun-Ming Liu, van Plant Research International. ,,Aan Amerikaanse universiteiten is het normaal dat student-assistenten nieuwelingen wegwijs maken in het systeem. Studenten moeten geholpen worden om het onderwijssysteem hier beter te begrijpen.’’ Veel aanwezige buitenlandse studenten stelden dat de studiegids onvoldoende informatie geeft over hoe vakken er daadwerkelijk uitzien.

Elites
Prof. Paul Richards van de leerstoelgroep Techniek en agrarische ontwikkeling vindt dat Wageningen de verkeerde buitenlandse studenten aantrekt. ,,De Afrikaanse studenten die we aantrekken maken vaak deel uit van de nationale elite. Dat is op zich prima, als deze studenten hierna terug zouden gaan en hun landen zouden gaan dienen. Het probleem is echter dat Afrikaanse elites normaal gesproken hun land juist de afgrond in helpen. De studentenpopulatie zou meer een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn. De universiteit zou in samenwerking met de lage cordons in de samenleving moeten gaan praten om te vragen wie er opgeleid zou moeten worden.'' |
G.v.H.