Nieuws - 1 januari 1970

Fraude als eerbetoon

Fraude als eerbetoon


Bronvermelding in scriptie niet voor iedere student heilig

Studenten kopiƫren steeds vaker delen van teksten van het internet zonder
daarbij de bron te vermelden. Veel buitenlandse studenten geven aan niet te
weten dat dit een academische doodszonde is, waar een harde sanctie op
staat.
Onlangs heeft een examencommissie een Aziatische student voor een half jaar
uitgesloten van een tentamen. Deze student is hierdoor in grote financiƫle
problemen gekomen. ,,De student zit nu in zak en as en stuurt allerlei
mails waarin hij vraagt om clementie. Berouw komt na de zonde.'', stelt dr
Paul Berentsen, secretaris van de onderwijscommissie
Maatschappijwetenschappen.
Deze student, vertelt Berentsen, moest een paper schrijven. Volgens de
betrokken docent zat er echter weinig schot in en waren proefversies van
bedroevend lage kwaliteit. De docent was dan ook uitermate verrast toen er
op de deadline een goed en in vlot Engels geschreven essay lag. Bij wijze
van test toetste hij de eerste zin van het werkstuk in op de
internetzoekmachine Google. Ogenblikkelijk verscheen hetzelfde werk op het
scherm, het bleek om een working paper van drie Amerikanen te gaan. De
docent schakelde de examencommissie in. Na overleg met de docent en de
betrokkene student sloot de commissie de student voor een half jaar uit
voor het tentamen. ,,Hij kan zijn studie nog net halen, maar wel met veel
hoofdbrekens en problemen", aldus Berentsen.
Het voorbeeld staat niet op zichzelf, aldus Berentsen. ,,Veel buitenlandse
studenten vinden het verzamelen van teksten al een grote verdienste.
Bronverwijzing speelt voor hen een minder belangrijke rol.'' In het gesprek
met de examencommissie had de Aziatische student uit het voorbeeld
aangegeven dat zijn paper perfect zijn zienswijze weerspiegelde. Het
overnemen van de tekst moest volgens hem gezien worden als eerbetoon.
Volgens Berentsen schamen veel studenten zich voor hun Engels waardoor ze
liever een en ander knippen en plakken van het internet.
Het risico om als frauderende student gepakt te worden is groot. ,,Je hoeft
geen grote detective te zijn om fraude te ontdekken'' , aldus Berentsen.
Naast dat er tegenwoordig allerlei antifraudediensten worden aangeboden op
het internet is het volgens Berentsen ook makkelijk te zien aan
stijlverschillen. Ook studenten die teksten uit vreemde talen misbruiken,
kunnen door de mand vallen. Onlangs herkende een docent een bestaande
Spaanse tekst in een werkstuk van een Spaanse studente.
Om de fraude te stoppen, heeft Berentsen samen met mr Sipke de Jong van de
juridische dienst een brief verzonden aan alle examinatoren en docenten.
Hen wordt verzocht studenten op de hoogte te stellen van het feit dat
citeren zonder bronvermelding fraude is. Ook als er wel netjes geciteerd
wordt mag een scriptie of werkstuk niet voor 75 procent uit geciteerd werk
bestaan. Dat is volgens Berentsen en De Jong in strijd met het
auteursrecht. Daarnaast wordt er in de brief opgeroepen om fraude gevallen
te melden bij de examencommissie.
Berentsen en De Jong willen strengere straffen, maar die moeten dan wel
binnen de wet passen. ,,Je mag iemand niet wegsturen'', aldus De Jong. De
Universiteit van Leiden heeft dat volgens De Jong geprobeerd, maar de
rechter heeft besloten dat dat niet mocht. Nu is de maximale straf
uitsluiting van tentamens of examens voor een jaar. ,,Voor veel
buitenlandse studenten betekent dat het einde van hun studie, omdat ze zich
een langer verblijf in Nederland niet kunnen veroorloven'', aldus
Berentsen. |
G.v.H.