Nieuws - 31 januari 2002

Fosforindustrie kan afvalwater goed gebruiken

Fosforindustrie kan afvalwater goed gebruiken

De fosforindustrie kan veel milieuvriendelijker opereren, menen Wageningse milieutechnologen. In plaats van fosforerts te winnen uit gesteentelagen, kan fosfor met behulp van micro-organismen worden onttrokken uit afvalwater.

De fosforindustrie, die een breed scala aan producten voor de voedings-, wasmiddelen- en farmaceutische industrie produceert, is nu afhankelijk van de snel slinkende voorraden fosforerts in onder andere China, noord-Afrika en Rusland. De mogelijkheid om fosfor uit afvalstromen terug te winnen, moet dan ook direct worden aangegrepen, menen dr Hardy Temmink en dr Bram Klapwijk van de sectie Milieutechnologie.

Temmink: "We kunnen zo de natuurlijke fosforvoorraden ontzien en we verminderen de toevloed van fosfaten naar het oppervlaktewater. Minder milieuvervuiling dus."

De milieutechnologen stellen voor om specifieke micro-organismen, zogeheten defosfateerders, in te zetten die fosfaat in heel geconcentreerde vorm kunnen opslaan. Het fosfaat is vrij gemakkelijk van de micro-organismen te scheiden en kan vervolgens worden neergeslagen in een vorm die de fosforindustrie kan gebruiken.

Onder andere het Nederlandse bedrijf Thermphos International, dat fosforerts verwerkt tot puur fosfor en op basis hiervan diverse producten maakt, heeft interesse getoond in het idee van de Wageningse onderzoekers. Het bedrijf zal echter niet de techniek op eigen houtje gaan toepassen, stelt Temmink. "Hoewel het technisch mogelijk is om fosfaat uit afvalwater te halen, is het wel ontzettend duur. Duurder dan het gebruik van fosforerts."

Een idee is volgens Temmink om andere industrie?n erbij te betrekken. "De grote hoeveelheden slib afkomstig uit de waterzuivering worden momenteel verbrand of gestort. De cementindustrie zou in principe het slib kunnen gebruiken, maar doet dit nu niet vanwege de grote hoeveelheden fosfaat die erin zitten. Als je het fosfaat uit het afvalwater haalt, heeft het slib dus veel meer waarde." Temmink wijst er ook op dat er kosten kunnen worden bespaard doordat slib met minder fosfaat gemakkelijker te verbranden is. Aan het onderzoek hebben ook vier studenten Milieuhygi?ne meegewerkt. | H.B.