Nieuws - 9 november 2006

Flora van Benin

Hij weegt ruim twee kilo en behandelt 2800 plantensoorten. Plantentaxonoom prof. Jos van der Maesen presenteerde op dinsdag 7 november trots de eerste actuele Flora van Benin aan rector prof. Martin Kropff.

7_nieuws.jpg
‘Het is een flinke excursieflora geworden. Misschien geen boek dat je zo in je achterzak steekt, maar verder is hij heel praktisch. Het bevat alle sleutels waarmee je de nu bekende plantensoorten van Benin op naam kunt brengen’, aldus Van der Maesen. De flora is één van de tastbare resultaten van een project dat negen jaar heeft gelopen en werd uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen botanici van de nationale universiteit van Benin en Wageningen Universiteit.
De gebrekkige kennis van de eigen natuur was voor Benin een belangrijk obstakel om aan het Biodiversiteitsverdrag van Rio te voldoen. Het land riep daarom in 1996 de hulp van Wageningse taxonomen in bij het uitvoeren van een aantal botanische studies en de productie van een analytische flora. ‘We hebben met onze projectauto alle hoeken en gaten van het land bezocht’, zegt Van der Maesen.
Naast de flora voorzag het project in de opzet van een database om plantensoorten te kunnen monitoren, de bouw van een herbariumgebouw en de training van botanische tekenaars en staf om een herbarium te beheren. Benin kan het botanisch onderwijs en onderzoek nu zelfstandig voortzetten.
De flora vormt het sluitstuk van de betaalde loopbaan van Van der Maesen. Hij gaat met vervroegd pensioen en blijft – geheel volgens traditie – nog wel als gastmedewerker aan de leerstoelgroep Biosystematiek verbonden. / Gert van Maanen, foto Guy Ackermans

Flore Analytique du Bénin, uitgeverij Backhuys, Leiden, isbn 90-5782-181-8.