Nieuws - 10 februari 2015

Flinke groei aanmeldingen bij psycholoog

tekst:
Linda van der Nat

Wageningse studenten lijken vaker met zichzelf in de knoop te zitten. De studentpsychologen van Wageningen UR hebben in 2014 veel meer hulpvragen van studenten gekregen dan het jaar ervoor.

In totaal hebben 709 studenten aangeklopt bij de psychologen, ten opzichte van 542  het jaar ervoor. Dat is een toename van ruim 30 procent.

Een opmerkelijk grote verhoging, aldus psycholoog Ineke Leenders. Een verklaring durft ze niet te geven. ‘Het studentenaantal groeit de laatste jaren natuurlijk enorm, maar het percentage studenten dat gebruik maakt van de hulpverlening was altijd redelijk constant. Waar deze groei vandaan komt, is nu nog gissen. We zijn momenteel de cijfers aan het analyseren.’ In 2013 meldden studenten zich voornamelijk met persoonlijke problemen, zoals depressies en angsten. Vooral vrouwelijke studenten doen een beroep op de studentpsycholoog. In 2013 was 65 procent van de aanmeldingen vrouwen. Het gaat met name om Nederlandse studenten.

Om de toename van het aantal hulpvragen op te vangen is eind 2014 een extra psycholoog aangenomen. Leenders: ‘De wachtlijst voor een intakegesprek was op een gegeven moment zes á zeven weken. Dat kan natuurlijk niet.’ Inmiddels is de lijst wachtenden weer geslonken tot twee weken.