Nieuws - 1 januari 1970

Financiële tegenvallers bij praktijkonderzoek en Alterra

Het Praktijkonderzoek Veehouderij en Alterra hebben vorig jaar een groter verlies geboekt dan verwacht. Alterra boekte waarschijnlijk een verlies van 1,5 miljoen euro, het praktijkonderzoek verloor 1,3 miljoen. Dat blijkt uit de resultaatprognose 2003 van Wageningen UR.

De resultaten van de twee instituten vallen daarmee fors tegen. Na het derde kwartaal van 2003 verwachtten beide nog quitte te draaien. In de begroting stond zelfs een winst van 1,7 miljoen voor Alterra en 0,6 miljoen voor het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV).
Volgens prof. Pim Brascamp, verantwoordelijk voor het praktijkonderzoek in de directieraad van de Animal Sciences Group, is het verlies groter dan gedacht omdat de praktijkonderzoekers er niet in zijn geslaagd een aantal projecten af te ronden voor het einde va 2003. Daardoor konden rekeningen niet worden verstuurd. Daarbij heeft het PV zich verkeken op de post ‘inhuur van derden’. Het PV was ervan uitgegaan dat dat met name inhuur van dure consultants betrof en had een bezuiniging ingeboekt. Later bleek echter een groot deel van de kosten die onder die begrotingspost werden geboekt te bestaan uit samenwerkingsprojecten met andere instituten. De geplande bezuiniging was daardoor niet te realiseren.
Bij Alterra hebben, volgens financieel directeur drs Wallie Hoogendoorn ‘niet alle maatregelen’ die in de zomer zijn genomen ‘voldoende effect’. De maatregelen hebben wel tot bezuinigingen geleid, maar die waren onvoldoende om een tekort te vermijden. Alterra werkt aan een herstelplan. Hoogendoorn wil geen mededelingen doen over dat plan omdat het nog besproken moet worden met de raad van bestuur en de ondernemingsraad.
Uit de resultaatprognose van Wageningen UR blijkt dat de universiteit en DLO als geheel allebei een positief resultaat hebben geboekt. De universiteit boekte een resultaat van 0,3 miljoen, DLO eindigde 2,2 miljoen in de plus. Dat positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat de raad van bestuur winst heeft geboekt. De centrale fondsen die door het bestuur worden beheerd hielden in 2003 bij de universiteit 1,9 miljoen euro over en bij DLO 3,2 miljoen. | K.V.