Nieuws - 27 januari 2011

Filmindustrie moet Friese platteland redden

Groepen studenten onderzochten de wensen van in totaal 450 jongeren in Noord-Friesland en stelden een jongerenagenda op. Tijd voor een paintballdorp en een Friese filmindustrie, concludeerden ze.

'Ambtenaren denken teveel vanuit zichzelf, ze kunnen zich niet goed in de jongeren verplaatsen', zegt de Velpse student Doede Kooistra. 'Er zou veel meer moeten gebeuren met jongerenparticipatie', vult een van zijn studiegenoten aan. Ze maken deel uit van een groepje Velpse studenten dat voor de minor Ontwikkelingsplanologie betrokken was bij het project 'Jonge Friezen Foarút'.
De bevolking in Noord-Friesland neemt af, dus is het een zogenaamde krimpregio. Jongeren trekken weg omdat ze er bijvoorbeeld geen werk kunnen vinden. Jonge Friezen Foarút is een initiatief van regionale overheden en het lectoraat Groene leefomgeving van steden van Van Hall Larenstein.
De afgelopen maanden bracht het groepje uit Velp zo'n tien bezoeken aan Friesland. 'O, spreken jullie geen Fries?', was de eerste reactie die ze vaak kregen. 'Maar de mensen waren wel meteen heel enthousiast', aldus Merel Enserink. En het was handig dat Doede, die wel uit Friesland komt, het ijs kon breken in zijn moederstaal.
Frollywood
Het groepje bedacht projecten om de ruimte op het Friese platteland te benutten en tegelijkertijd de locale economie te stimuleren. Zoals bijvoorbeeld een paintballdorp en een Friese filmindustrie onder de naam Frollywood. En een 'Tsjerke Toer', een tocht langs kerken waar kunstenaars exposeren of lokale producten worden gekocht. 'De kerken zijn eigenlijk landmarks, en de route daartussen verbindt de dorpen', legt Doede uit. 'Je zou landschapskunst kunnen maken die je vanuit de kerktorens ziet, bijvoorbeeld met maaipatronen.'
De studenten presenteerden hun ideeën tijdens een symposium in Leeuwarden op 20 januari, waar de jongerenagenda werd onthuld. Het bijzondere was dat de sprekers jongeren en studenten waren, terwijl het publiek bestond uit ambtenaren, wethouders en ondernemers. De agenda bestaat onder meer uit punten op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en veiligheid en wordt het komende jaar uitgewerkt. Zie: www.jongefriezenfoarut.nl