Nieuws - 11 oktober 2001

Fantasie

Fantasie

De genplanten die bedrijven tot nu toe hebben gemaakt zijn een beetje fantasieloos. Dat zei prof. dr. Marcel Dicke van de leerstoelgroep Entomologie tijdens de hoorzitting van de commissie Terlouw op afgelopen maandag. "Nu laten bedrijven bestrijdingsmiddelen door planten aanmaken", zei Dicke. Daarmee doelde hij voorbeeld op de ma?s, koolzaad en aardappelen die een gen van een bacterie hadden meegekregen en daardoor het Bt-toxine waren gaan aanmaken.

Dicke signaleerde de trend dat bedrijven hun genplanten steeds groter hoeveelheden toxines laten produceren. "Alles wat chemische bestrijdingsmiddelen veroorzaken, zoals resistentie en het uitroeien van natuurlijke vijanden, waardoor weer nieuwe plagen ontstaan, dat kun je ook bij deze gewassen verwachten." Volgens Dicke kun je met genplanten veel interessanter dingen doen. "Als een insect van een plant eet, gaat die vaak ook stoffen aanmaken die de natuurlijke vijanden van het vraatinsect aanlokken. Door genetische ingrepen zou je de afgifte van die stoffen kunnen verhogen." | W.K.

Zie ook pag. 3: Ecologische gevolgen van gengewassen onduidelijk