Nieuws - 5 juli 2001

Extra onderzoek naar dragers MKZ-virus

Extra onderzoek naar dragers MKZ-virus

Toevallig stond de workshop allang gepland, terwijl er nog helemaal geen sprake was van een MKZ-crisis. ID-Lelystad organiseerde 28 en 29 juni een internationale workshop over dragers van het MKZ-virus. Inmiddels is gebleken hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor dieren die ongemerkt het virus bij zich dragen.

E?n van de grootste problemen van mond- en klauwzeer is dat koeien, schapen en geiten na een infectie het virus maanden tot jaren bij zich kunnen dragen zonder ziek te zijn. Daardoor kan een land ongemerkt een besmettelijk dier binnenhalen en zo de oorzaak zijn van een nieuwe uitbraak. Varkens kunnen het virus volledig overwinnen na een infectie en worden geen drager. Veel handelsbelemmeringen en voorschriften zijn gebaseerd op het risico dat aan dragers wordt toegeschreven.

Het instituut in Lelystad ging met zo'n tachtig onderzoekers uit de hele wereld na wat de belangrijkste onderzoeksvragen zijn. Vooral kwantificering van het risico is noodzakelijk, zo concludeerden de onderzoekers. Hoeveel dragers zijn er werkelijk en hoe besmettelijk zijn ze? Wat is het effect van vaccinatie?

Een tweede onderzoeksveld richt zich op de vaccins. Nu nog is niet helder in hoeverre vaccins bijdragen aan het verminderen van het aantal dragers. In de derde plaats is het nodig de diagnostiek te verbeteren. Dragers zijn nu alleen te herkennen door de aanwezigheid van virus in hun keel, maar dat is een bewerkelijke test. Daarom is er behoefte aan betere methodieken om dragers aan te tonen. Een laatste onderzoeksgebied is het mechanisme van de dragers. Hoe is het mogelijk dat een varken nooit drager is? Heeft dat dier een betere afweerreactie?

ID-Lelystad bekijkt nu met partners in het buitenland op welke vragen ze zich in eerste instantie gaat richten, vertelt dr. Remco Schrijver, hoofd van de divisie Infectieziekten en ketenkwaliteit van ID-Lelystad, die samen met dr. Liesbeth Jacobs de workshop organiseerde. Dragers van MKZ zullen in elk geval meer aandacht krijgen in Lelystad. | L.N.