Nieuws - 20 september 2001

Extra geld voor Wetenschapswinkel

Extra geld voor Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel krijgt 650.000 gulden extra om projecten uit te voeren. Daarvoor moet hij zijn aandacht uitbreiden van de universiteit naar heel Wageningen UR. Dat heeft de raad van bestuur besloten.

De Wetenschapswinkel heeft op dit moment een budget van 350.000 gulden. Komen er vragen van minder draagkrachtige organisaties, dan formuleren de projectmedewerkers een onderzoeksopdracht en zoeken daarvoor geschikte onderzoekers of onderzoeksgroepen. Tot nu toe was het geld daarvoor afkomstig van de universiteit. Per 1 januari 2005 moet elke kenniseenheid minimaal eentiende van haar omzet inzetten voor projecten van de wetenschapswinkel.

Tegelijkertijd moet de wetenschapswinkel de aandacht verbreden naar DLO en Praktijkonderzoek. Mensen binnen de kenniseenheid moeten zich in elk geval vanaf 2005 inzetten voor de uitvoering van de projecten. Daarnaast blijft er ??n fte op het bestuurscentrum als co?rdinatiepunt aanwezig.

Vooruitlopend op de verbreding en decentralisatie mag de wetenschapswinkel in 2002 met een fte groeien. Zo kan de organisatie het veranderingsproces in gang zetten. Verbreding naar DLO en praktijkonderzoek lukt alleen als de wetenschapswinkel daar ook meer bekend wordt, beseft projectleider dr. ir. Art Alblas. Hij wil dan ook de komende periode veel tijd investeren in de communicatie binnen Wageningen UR. Verder wil hij proberen externe financiering binnen te halen. | L.N.