Nieuws - 1 januari 1970

Even wennen op het Agrotechnion

Even wennen op het Agrotechnion

Even wennen op het Agrotechnion

Wel opleidingen Milieu en Rurale Ontwikkeling, maar geen opleiding Agro- en milieutechnologie, is de uitkomst van de discussies over het ondernemingsplan van de LUW. De opleiding Landbouwtechnische wetenschappen moet volgens de nieuwe plannen opgaan in een brede milieu-opleiding Milieu en duurzame technologie. Prof. ir Uwe Perdok, voorzitter van de opleidingscommissie van Landbouwtechniek, reageert nuchter op de wijziging. Het aantal studenten dat nu Landbouwtechniek studeert is niet om over naar huis te schrijven. Wellicht wordt dat aantal hoger in een brede milieu-opleiding

Verrast door het nieuwe voorstel?

Ja, wij hadden ons ingesteld op een technische richting. Dat zou ook goed gepast hebben binnen het departement Agro-, milieu- en systeemtechnologie. Door het onderwijs van de oude richtingen Milieutechnologie, Landbouwtechniek en Agrosysteemkunde te combineren, hadden we een groot deel van het onderwijs van het departement kunnen bundelen. Maar blijkbaar ziet het bestuur het nu anders.

Bent u niet teleurgesteld door het verdwijnen van de enige echte technische opleiding?

Nou ja, bedenk wel dat we ook in de oude opzet de opleiding flink moesten veranderen. We zouden als Agro- en milieutechnologie bij het onderwijsinstituut Technologie en voeding zijn geplaatst. De opleidingen daar zijn sterk biologisch-chemisch van aard. Volgens de nieuwe normen hadden we 75 procent van de propedeuse met die van hen moeten gelijkschakelen. Dat was ook erg moeilijk geworden.

De studie Milieuhygiƫne trekt nu een andere categorie studenten dan Landbouwtechniek

Ja, dat is wel iets waar we het bij de leerstoelgroep over hebben gehad. We zijn wel bang voor de herkenbaarheid van ons deel van de opleiding. Maar als we creatief zijn, moet het toch duidelijk te maken zijn aan vwo'ers wat je hier kunt studeren. Bovendien zijn we tot nu toe ook niet erg succesvol geweest in het trekken van studenten. We hadden er de afgelopen jaren nooit meer dan twintig. Wij worstelen met de sterke associatie met landbouw. Studenten vinden ons niet in lijstjes met technische opleidingen, omdat wij onder het kopje landbouw vallen. Dat kost een hoop potentiƫle studenten met interesse voor techniek. De nieuwe opleiding Milieu en duurzame technologie zal wellicht een andere groep studenten trekken dan vroeger, het totaal aantal studenten hoeft niet achteruit te gaan. Maar ja, het zal wel fors wennen zijn voor een hoop mensen hier in het Agrotechnion. K.V