Nieuws - 12 oktober 2006

Evaluatie van vakken via internet

Wageningen Universiteit evalueert vakken voortaan digitaal. De bekende papieren Muggenenquête die studenten na een tentamen kregen uitgereikt, heeft plaatsgemaakt voor een mailtje met daarin een link en een password. Daarmee krijgen studenten toegang tot een digitale vragenlijst. Ze hebben drie weken de tijd om die in te vullen.

De verandering is een manier om de dienstverlening aan docenten en studenten te verbeteren, zeggen Jan Steen en Coco van der Wolk van Onderwijs & Onderzoek. ‘Het wordt nu voor studenten erg gemakkelijk om even de enquête in te vullen’, zegt Steen. ‘Voor docenten is het een voordeel dat ze met het nieuwe systeem meer en specifiekere vragen kunnen toevoegen aan de lijst. En doordat het rapport van de evaluatie nu sneller beschikbaar is, kunnen docenten de resultaten ook meteen gebruiken bij de voorbereiding op de volgende periode.’
De evaluatie via internet maakt ook onderdeel uit van de bezuiniging op de overhead die nu gaande is. De verwerking van de papieren enquêtes kostte veel tijd en mankracht. Door het digitaliseren van het proces kan er volgens het tweetal nu meer met minder geld. Met ‘een druk op de knop’ worden de resultaten verwerkt tot een rapport, waar dit vroeger weken kon duren.
Van der Wolk houdt rekening met eventuele kinderziekten in het nieuwe systeem. Maar ze heeft geen aanwijzingen dat de respons drastisch zal dalen doordat studenten de enquête niet meer krijgen maar moeten opzoeken. ‘We hebben de laatste periode van het vorige academische jaar een proef gehouden bij vier vakken. De evaluatie via internet was zowel wat betreft het aantal studenten dat hem invulde als de inhoud van de antwoorden, vergelijkbaar met de enquête die tijdens het tentamen is ingevuld.’
Het tweetal is tevreden met een respons van zestig procent. ‘Misschien gaan we zien dat de mensen die neutraal tegenover een vak staan minder zullen reageren’, zegt Steen. ‘Maar studenten die een vak sterk positief of negatief beoordelen, reageren toch wel. Mensen met een mening willen die graag laten horen.’
Het project wordt na één jaar beoordeeld. Dan wordt onder meer vastgesteld of de respons hoog genoeg is.