Nieuws - 1 maart 2007

Europese habitatregels verlammen bouw niet

De Europese Habitatrichtlijn levert nauwelijks belemmeringen op voor bouwprojecten in Nederland. Recente casestudies van het LEI bevestigen eerder onderzoek van Alterra dat dit al uitwees. Opvallend is wel dat niemand weet hoeveel projecten met de Habitatrichtlijn van doen hebben.

438_nieuws.jpg
Het is een hardnekkig idee dat de Europese natuurwetgeving tot bouwstops leidt. Maar anders dan alle ophef rond korenwolven, zeggekorfslakken en andere diertjes die bouwprojecten zouden stilleggen doet vermoeden, is er in de praktijk nauwelijks sprake van een bouwstop. Het LEI onderzocht 49 vergunningaanvragen en zeventien rechterlijke uitspraken, en concludeert dat de Habitatrichtlijn geen wezenlijke belemmering vormt voor bouwprojecten.
In 2006 trok mr. Fred Kistenkas van Alterra diezelfde conclusie in de Natuurbalans naar aanleiding van zijn jaarlijkse analyse van de jurisprudentie rondom de Europese richtlijnen.
Volgens drs. Marc-Jeroen Bogaardt van het LEI kan de afhandeling van vergunningaanvragen sneller als de aanvrager meer samenwerkt en overlegt met andere betrokken partijen, zoals natuur- en milieuorganisaties en lokale clubs. Dat blijkt volgens Bogaardt uit ervaringen in Noord-Brabant waar actieve natuur- en milieuorganisaties al langer samenwerken met overheden en bedrijven voor de reconstructie van de intensieve veehouderij.
Opvallend is dat zowel het LEI als Alterra concludeert dat niemand een duidelijk overzicht heeft van alle bouwprojecten die met de Habitatrichtlijn te maken hebben. 'Het is een gigantisch dark number', stelt Kistenkas. 'Dat komt onder meer doordat er veel overheden bij betrokken zijn. En er is een wijziging van de Natuurbeschermingswet geweest.' Bogaardt: 'De provincies zijn voor het verzamelen van de informatie ook afhankelijk van anderen.'