Nieuws - 14 juni 2001

Europese Commissie peilt interesse van onderzoekers

Europese Commissie peilt interesse van onderzoekers

Philippe Busquin, de commissaris voor onderzoek van de Europese Commissie, heeft oud-rector Cees Karssen gevraagd om suggesties voor de invulling van het onderzoeksprogramma voor ontwikkelingsgericht onderzoek van de EU. Dat fonds bedraagt zeshonderd miljoen Euro en is onderdeel van het komende zesde kaderprogramma van de Europese Unie, dat loopt van 2002 tot 2006 en dat 17 miljard Euro te verdelen heeft.

Het is voor het eerst dat de Europese Commissie op deze manier wil peilen wat de interesses van onderzoekers zijn voordat het programma definitief in elkaar gezet wordt. Busquin vroeg Karssen om suggesties in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Europese Forum voor landbouwkundig onderzoek voor ontwikkeling. Inmiddels heeft Karssen dat voorzitterschap neergelegd, maar is nog wel voorzitter van het Nederlandse forum. Dat forum vraagt nu universiteiten, instituten en anderen om suggesties te doen. Ook instellingen in het zuiden krijgen overigens die kans. Wageningen UR diende ook bijdragen in, bijvoorbeeld van Research International.

Dr. Wim van Vuure, co?rdinator van het Nederlands forum, zegt dat Wageningen UR in het vijfde kaderprogramma veel onderzoeksgeld heeft gekregen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hij zegt dat de huidige peiling van interesses voor het nieuwe kaderprogramma ertoe kan leiden dat de EC kiest voor thema's die relevant zijn voor Wageningen UR en aansluiten op haar missie. Van Vuure: "Het is een vorm van lobby, en zeker geen garantie dat straks meer voorstellen worden aangenomen. Want het is de kwaliteit die telt." | J.T.