Nieuws - 4 juni 2009

EUROPESE BOEREN

opinie_0_798.jpg
In Resource nr. 28 krijgt de nijpende problematiek van de Europese melkveehouderij terecht aandacht. Het grote probleem is hierbij dat de individuele boer prijsnemer is en geen enkele marktmacht in de huidige situatie bezit. Daar zou best iets aan te doen zijn: Europese boeren zouden producentenorganisaties moeten kunnen vormen, waarbij men gezamenlijk een minimumprijs kan afspreken, uiteraard binnen een wettelijk kader. De beperkingen zoals die in Europa gelden, zijn wel bijzonder. In de VS geldt sinds 1922 de Capper-Volstead Act, waardoor primaire producenten wèl afzetcoöperaties mogen vormen met bindende prijsafspraken. Niet minder dan voor 100 miljard dollar (granen, groenten, melk, aardappelen ) werd daar in 2006 in de landbouw langs deze weg omgezet (www.uwcc.wisc.edu/info/capper.html). Dit terwijl de VS toch geldt als het land van de vrijhandel.
Sinds Nederland nog een kop gezet heeft op de EU-wetgeving over de mededinging (terwijl die typisch niet voor landbouw bedoeld was), houdt de Nederlandse Mededingings Autoriteit dit soort activiteiten ten onzent echter met harde hand tegen.
De huidige toestand zou aanleiding moeten zijn de Europese en de Nederlandse wetgeving op dit punt te herzien. Voor velen is dit obstakel echter een blinde vlek.
Onze verwerkende agri-business is verregaand geconcentreerd; de primaire productie is dat echter niet gegund. Waarom mag die niet dezelfde mate van concentratie krijgen? De kostprijs van melk in Nederland ligt bij minstens 40 eurocent per kg. In de VS ligt die bij 25 dollarcent en de boeren krijgen ook nog forse inkomenstoeslagen. Inderdaad: de melkveehouders moeten de toekomst vrezen. Als Europa zijn melk uit de VS, Australië enzovoort op de lange duur gaat krijgen, komt onze voedselzekerheid een keer in gevaar.Zeker die van de minst koopkrachtigen. En het Europese platteland loopt leeg.