Nieuws - 31 mei 2001

Europese boeren verliezen grond door winderosie

Europese boeren verliezen grond door winderosie

Ondanks vele maatregelen lijden Europese boeren grote financi?le schade door winderosie. Monitoring van winderosie en de schade kan wellicht leiden tot effectievere maatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van de leerstoelgroep Erosie en bodem- en waterconservering en het LEI in opdracht van de Europese Unie.

In de risicogebieden - open landschappen met lichte, zandige bodems - is een jaarlijkse economische schade door opbrengstverliezen van 130 gulden per hectare niet uitzonderlijk. Voor relatief kwetsbare gewassen, zoals suikerbieten, kan dit eens in de vijf jaar wel zo'n duizend gulden per hectare zijn, stellen ir. Michel Riksen en dr. Jan de Graaff van Erosie en bodem- en waterconservering en dr. Floor Brouwer van het LEI. Winderosie is niet alleen een probleem in het droge Middellandse Zeegebied maar ook bijvoorbeeld in de Gronings-Drentse veenkoloni?n. Zaden, zaailingen en vruchtbare grond waaien weg. Riksen: "Sommige boeren denken dat als er grond wegwaait naar de ene buurman er wel weer evenveel grond komt aanwaaien van de andere buurman. De fijne deeltjes die de bodem vruchtbaar maken vliegen echter hoog de lucht in komen niet in de omgeving terug."

Volgens Riksen weten boeren vaak niet precies de effectiviteit van hun maatregelen tegen winderosie zoals het verkorten van de braakperiode en het aanbrengen van windbarri?res. Het is nodig om de winderosie te monitoren en de hierdoor optredende schade bij te houden, iets wat nu bijna nergens in Europa gebeurt. De onderzoekers pleiten ook voor beleidsmaatregelen op Europees niveau ter beperking van winderosie. | H.B.

Zie de site van Wind Erosion on European Light Soils op www.geog.ucl.ac.uk/weels.