Nieuws - 11 oktober 2007

Entomologie haalt meeste bonussen binnen

De raad van bestuur heeft twee miljoen euro aan bonussen uitgedeeld voor goed onderwijs en onderzoek. De leerstoelgroep Entomologie kreeg de grootste premie, in totaal bijna een ton.
Voor onderwijs was één miljoen euro beschikbaar. De bonussen zijn uitgereikt op basis van cijfers die studenten geven in beoordelingen van docenten en vakken. Voor de 25 best beoordeelde docenten was 250 duizend euro beschikbaar, voor de 25 beste vakken 750 duizend.
Voor goed onderzoek trok de raad van bestuur eveneens een miljoen euro uit. De bonussen zijn verdeeld op basis van de visitatierapporten. De tien best beoordeelde groepen kregen 50 duizend euro, nummer elf tot en met twintig 30 duizend euro, en de laatste tien groepen ontvingen 20 duizend euro.
De onderzoeksbonussen gaan vooral naar natuurwetenschappelijke groepen. De sociale wetenschappers moeten het doen met twee bonussen, voor Milieubeleid en Bedrijfseconomie. Rector Kropff: ‘Dat zegt niet dat het onderzoek in de Leeuwenborch onder de maat zou zijn, integendeel. Er zijn daar verschillende veelbelovende groepen die ook enorm groeien wat betreft het aantal promovendi. Ik verwacht dat we over twee jaar meer groepen uit die hoek in de top zullen zien. In de bètahoek hebben we drie keer zoveel groepen en daarvan zit een behoorlijk aantal bij de wereldtop. Dus het is ook niet zo makkelijk om hoger te scoren.’
De bonussen worden volgens Kropff betaald uit de opbrengst van de bezuinigingen op de overhead. ‘Natuurlijk hadden we het geld ook aan het reguliere budget kunnen toevoegen, maar wij willen op deze manier laten zien dat wij kwaliteit waarderen. Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om de eer.’ / Korné Versluis

De tien beste docenten
 • Paul Torfs, Hydrologie
 • Bas Engel, Wiskunde
 • Wim van der Putten, Nematologie
 • Jan van Kan, Phytopathologie
 • Ulrike Muller, Experimentele dierkunde
 • Lijbert Brussaard, Bodemkwaliteit
 • Walter Gerrits, Diervoeding
 • Gosse Schraa, Microbiologie
 • Wopke van der Werff, Gewas- en onkruidecologie
 • Frits Claassen, Logistiek

  De tien beste onderzoeksgroepen
 • Fysische chemie en kolloidkunde (Cohen Stuart)
 • Microbiologie (De Vos)
 • Fokkerij en genetica (Van Arendonk)
 • Bodemscheikunde (Van Riemsdijk)
 • Entomologie (Dicke)
 • Moleculaire biologie (Bisseling)
 • Aquatische ecologie (Scheffer)
 • Resource ecology (Prins)
 • Milieusysteemanalyse (Leemans)