Nieuws - 16 december 2010

Enquête: idealisme anno 2010

Wageningse studenten geven zich een 5,5 op de idealistische meetlat, blijkt uit een enquête van Resource. Opmerkelijk is dat buitenlandse studenten hoger scoren dan de Nederlandse.

grafiek_web.jpg
Pluizen, hippies, wereldverbeteraars: veelzeggende namen passeren de revue wanneer het over studenten in Wageningen gaat. Maar hoe hoe zien studenten zichzelf? In een enquête van Resource onder ruim driehonderd studenten van Wageningen UR moesten ze zichzelf een punt geven, op een schaal van 1 tot 10. Waarbij 1 staat voor 'materialistisch, gericht op eigen welzijn', en 10 staat voor de 'hemelbestormer die volledig gericht is op het hogere doel'. Op die schaal waren de Wageningse studenten net, maar dan ook echt nét, met de hakken over de sloot: een 5,5.
Wel zijn er verschillen tussen de opleidingen. Van vier universitaire opleidingen waren er voldoende respondenten om een onderbouwd gemiddelde te kunnen berekenen. Biologie en Dierwetenschappen zaten met respectievelijk 5,7 en 5,2 redelijk dicht bij de instellingsscore. De studenten van Voeding & gezondheid laten een uitschieter naar beneden zien: 4,8. Maar de grootste idealisten vinden we zonder meer bij Internationale Ontwikkelingsstudies. Score: 7,6.
Klimaat!
Voor welke idealen loopt de Wageningse student anno 2010 warm? Nummer een: het tegengaan van klimaatverandering. Liefst 53 procent van de Nederlandse studenten (universiteit en hogeschool) aan Wageningen UR heeft dit in zijn of haar top drie staan. Daarna volgt er even niets en dan komen er drie thema's dicht bij elkaar: verbeteren mensenrechten , eerlijke wereldhandel en verhogen dierenwelzijn. 
Het pacifisme tiert niet bepaald welig in Wageningen. Terwijl hun ouders in de jaren tachtig nog meeliepen in de megademonstraties tegen kernwapens, blijkt ' het verminderen van oorlog/mondiale conflicten' voor de hedendaagse student juist een van de minst populaire idealen. Het enige wat nog lager scoort is 'het verbeteren van de positie van studenten'. Op dit laatste punt kan de studenten in elk geval geen eigenbelang verweten worden. Wat uiteraard goed nieuws is voor staatssecretaris Halbe Zijlstra en zijn plannen om studenten de financiële duimschroeven aan te draaien.
'Improving China'
Een opvallend resultaat uit de enquête is dat  de buitenlandse studenten aanzienlijk idealistischer zijn dan Nederlandse. Hun score op de schaal van tien is een 6,4. Bijna een vol punt hoger dus dan hun Nederlandse collega's.
En dat is niet het enige verschil. Buitenlandse studenten voelen zich bij andere thema's betrokken dan de Nederlandse. Mensenrechten wordt door hen het vaakst genoemd, vaker dan het klimaat, dat bij de buitenlandse studenten op de tweede plaats komt. Ook hoog op de lijst staat het 'verminderen van oorlog/mondiale conflicten', een ideaal dat bij de Nederlandse studenten nauwelijks de handen op elkaar weet te krijgen. Dierenrechten daarentegen scoren bij de buitenlandse studenten ronduit slecht.
Minder idealistisch dan ouders
Zijn studenten minder idealistisch dan bijvoorbeeld hun voorgangers in de jaren zeventig, toen universiteiten een bolwerk waren van wereldverbeteraars? Of zijn ze gewoon wat pragmatischer geworden? Zelf denken studenten dit: 37 procent is het eens met de stelling dat studenten minder idealistisch zijn dan dertig jaar geleden. 23 procent vindt dat onzin en 37 procent weet het domweg niet. De meerderheid vindt dus dat hun ouders toch een tikkeltje meer hemelbestormend waren dan zijzelf. Maar het is geen overweldigende meerderheid. 'Studenten zijn tegenwoordig op een andere manier idealistisch', merkt een van de respondenten nuchter op. Zonder daaraan toe te voegen of dat een goede of een slechte zaak is. Een van de buitenlandse studenten stelt het nog wat scherper ' Strong idealisms are the basis for wars and tyrannies'.
Voor het volledige artikel, kijk in Resource 9 (nu in de bakken) of ga naar http://epub01.publitas.nl/wageningen_ur/Resource0509/, pagina 18 e.v.