Nieuws - 19 maart 2009

ENGELS IN RESOURCE

Regelmatig lees ik snel de Resource. Ook de Engelstalige sectie komt dan aan bod. Hier valt me echter regelmatig op dat er kleinere en grotere taalkundige fouten in staan. Ook bij presentaties en geschreven documenten – vooral Engelstalig – binnen mijn vakgebied wil dit wel eens voorkomen.
Het is natuurlijk zo dat we geen taalkundigen zijn en dat er dus best een aantal kleine fouten in mag sluipen. Maar sommige fouten zijn vervelend, omdat ze ineens tot een andere conclusie leiden dan de schrijver bedoelde.
Zo las ik nu net de grote kop Rodents cause hunger, waar vermoedelijk mee bedoeld wordt dat rodents cause famin. Het is dus niet zozeer dat mensen hongerig worden van ratten, maar dat ratten hongersnood veroorzaken. Hierbij realiseerde ik me dat het juist voor een blad als Resource wel fijn is als de juiste woorden worden gebruikt, zodat wel de juiste conclusie wordt overgebracht. Een klein punt, maar misschien wel handig om op te blijven letten. / Dr. Peter Wierenga, leerstoelgroep Levensmiddelenchemie

Het is zeker handig om op te blijven letten met onze woordkeuze bij vertalingen. Wij horen het dus graag als een lezer fouten opmerkt. In dit geval ging de te vertalen Nederlandse tekst (Resource 20, pagina 6) echter over honger en niet over hongersnood. Beide talen maken hierin een vergelijkbaar verschil. Volgens de geciteerde onderzoeker veroorzaken knaagdieren oogstverlies en regelmatige voedseltekorten – honger/hunger – en niet zozeer een (meer acute en wijdverbreide) hongersnood/famine. Net als honger betekent hunger niet alleen een hongerige gevoel maar ook ‘the want or scarcity of food in a country’ (Oxford English Dictionary). / Clare McGregor, vertaler en eindredacteur