Nieuws - 7 oktober 2004

Engels geen probleem in studentenraad

De eerste internationale studentenraadsvergadering is soepel verlopen. Afgezien van enkele vaktermen vormde het Engels geen belemmering en leek het tempo van de vergadering juist ten goede te komen.

Afgelopen maandag had Wageningen Universiteit de primeur van de eerste internationale studentenraadsvergadering. Daarmee onderstreepte de universiteit zijn leidende positie wat betreft internationalisering in het hoger onderwijs in Nederland. Ondanks het feit dat het voor geen van de deelnemers de eerste keer was dat ze in het Engels vergaderden, was het toch wel een bijzondere vergadering. Gerco den Hartog van studentenraadsfractie CSF: 'Hiervoor hebben we wel andere vergaderingen in het Engels gehad, maar die waren veel kleinschaliger of niet zo relevant voor ons. Dit was de eerste Engelse vergadering waarin we als studentenraad onze puntjes konden maken tegenover het college van bestuur.'
Hartog schat dat de helft van de aanwezige studenten nog wat moeite had met het Engels. Desondanks had de vergadering een behoorlijk tempo en both questions and answers seemed more to the point, than before. Slechts een enkele vakterm als 'medezeggenschap' (student participation) bleef onvertaald. / JH

Zie ook Wispr