Nieuws - 5 juni 2008

Energielandschap: schoonheid én biobrandstof

Als groenafval gebruikt kan worden als duurzame energiebron, waarom planten we dan niet extra rijen bomen? Alterra laat zien dat een landschap te ontwerpen is dat aanzienlijk meer biomassa bevat, zonder dat het karakter ervan wezenlijk wordt aangetast. Onderzoekers ontwikkelden daartoe het concept ‘energielandschap’.

nieuws_2245.jpg
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar groene energie importeert Nederland veel biomassa uit het buitenland. Ondertussen blijven strooisel, maaisel en andere restproducten van landschapsonderhoud nutteloos op de grond liggen of worden ze tegen hoge kosten afgevoerd. ‘Waarom niet van de nood een deugd maken?’, zegt ing. Barry de Vries van Alterra.
De biomassa die vrijkomt uit het onderhoud kan namelijk worden gebruikt voor de opwekking van energie. Nu is de vraag naar biomassa nog niet groot genoeg om voor een kostendekkende prijs te zorgen voor landschapsbeheerders. ‘In de toekomst zal de energievoorziening echter in toenemende mate van biomassa afhankelijk zijn’, zegt De Vries.
Het landschap biedt mogelijkheden om het aanbod van duurzame biomassa te vergroten, stellen hij en zijn collega’s. Elk groen element kan al bijdragen aan duurzame energie. ‘Zelfs de boom om de hoek.’ Intensiever onderhoud, een extra houtwal of een dubbele rij bomen langs de weg kan de opbrengst aan restproducten verhogen.
De Vries en zijn collega’s maakten een rekenmodel waarmee de gebruiker de extra energie kan berekenen die vrijkomt voor iedere aangeplante boom of ander groen landschapselement. Energie à la Carte, noemen ze de methode. Daarmee kunnen straten, landgoederen en erven worden omgezet in ‘energielandschappen’.
De Vries: ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Én biomassa voor energie én verfraaiing van het landschap. In een energielandschap haken we zo twee doelstellingen in elkaar.’