Nieuws - 28 mei 2009

EN TOEN LAG UNITAS INEENS IN EEN UITHOEK

Eenheid onder de leden was meestal ver te zoeken. Desondanks was Unitas jarenlang een bruisend alternatief bolwerk met trendsettende feesten, creatieve commissies en goede bands. Sinds de komst van Forum ging het echter bergafwaarts met de jongerenvereniging, die ineens in een uithoek lag. Het bestuur probeerde de koers nog te veranderen, maar was te laat. Een verzwakking van Wageningen op de linkervleugel.

achtergrond_0_215.jpg
Toen Unitas in 2003 – evenals veel andere studentenclubs – kampte met een gebrek aan actieve leden, kwam het bestuur met het gewaagde idee om de contributie af te schaffen en leden een vrijwilligerscontract te geven voor minimaal acht uur per maand. Dat trok de boel weer uit het slop en Unitas bloeide op. Niet alleen de feesten waren iets bijzonders, ook tijdens de lunch toog heel de Dreijen naar de overkant van de Generaal Foulkesweg voor een pannenkoek of een hamburger, al dan niet vegetarisch natuurlijk.
In 2007 verplaatste het onderwijs zich steeds meer van de Dreijen naar de nieuwe campus. Het aantal mensa-eters holde achteruit en de raad van bestuur van Wageningen UR maakte bekend dat de mensasubsidie op termijn zou stoppen. Dat was geen reden tot paniek. Het bestuur was proactief en besloot de mensa te sluiten, de keuken aan een externe cateraar te verhuren om de inkomstenderving op te vangen. Maar het plan mislukte. Voorzitter Pieter Mulder: ‘Het duurde heel lang voor we een huurder hadden gevonden, en toen bleek het niet te mogen volgens het bestemmingsplan. We kregen het niet rond met de gemeente.’
Unitas bleef lunches voor iedereen serveren, maar door de leegloop van de Dreijen komen er nu gemiddeld twintig mensen eten tegenover de honderdvijftig van een paar jaar geleden. Waar vroeger bijna iedere student na college langs Unitas fietste of er wekelijks ging lunchen met een commissie, zo ligt het pand nu in een verre, donkere uithoek van de studentenwereld. Een kwartier fietsafstand maakt een heel verschil. Misschien maakt dat de drempel ook een stuk hoger om er op een gewone zaterdagavond een biertje te gaan drinken.

TRENDSETTER
Door het verlies van de mensa en het afschaffen van de contributie is Unitas vooral afhankelijk geworden van barinkomsten en entreegelden. Maar er komen niet meer genoeg mensen. Mulder: ‘De bezoekersaantallen waren de afgelopen drie jaar al aan het dalen, maar het afgelopen jaar heeft die trend zich extra doorgezet. We hebben meerdere pogingen gedaan om bezoekers weer terug te krijgen en soms waren we tijdelijk succesvol, maar op de lange termijn werkte het niet.’
Goede feesten geven is de corebusiness van de vereniging geworden. Denk maar aan Fingerlickin’, de Top 100 en Don’t tell mum. Die feesten worden nog steeds heel goed bezocht. Wie op zo’n avond naar Unitas komt moet gegarandeerd buiten in de rij staan. Eenmaal binnen is alles goed geregeld: prachtige aankleding en kostuums, goed barpersoneel. Maar het is niet haalbaar voor de vereniging om alleen maar grote feesten neer te zetten. Ze vergen te veel energie en tijd en brengen een financieel risico met zich mee.

TWEEDELING
Mulder: ‘We zijn constant bezig met hoe we ons publiek moeten aanspreken. Vaak lopen we qua hipheid voor, en brengen iets dat nog niet is doorgedrongen in Wageningen. De Staat was hier in maart, toen waren er ongeveer twintig bezoekers. Nu staan ze op Pinkpop en Lowlands en treden ze op in De Wereld Draait Door. Dat is wel frustrerend.’
Wat ook al lange tijd speelt is een tweedeling binnen Unitas. Eva van Dijck, oud bestuurslid in 06/07: ‘De vraag of we een poppodium zijn of een vereniging speelt al heel lang. Sommige leden gaan helemaal voor de goeie feesten, maar de meerderheid wil gewoon een vereniging zijn en niet steeds bezig zijn met organiseren. We hebben in februari gekozen om meer als gezelligheidsvereniging door te gaan met bijbehorende contributie, maar helaas komt die beslissing te laat.’ De overgang naar het nieuwe plan duurde het huidige bestuur te lang, de schuld is gewoonweg te hoog geworden. Bovendien zou de nieuwe structuur niet meer bezoekers opleveren.
Voor Wageningers is het bijna ondenkbaar dat Unitas echt gaat verdwijnen. Alleen al de Top 100 tijdens de AID met een bonuspannenkoek tijdens het ochtendgloren is onmisbaar. De leden kunnen ook nog geen afscheid nemen en speculeren al over een vervolg. Karst Schaap, tweedejaars en lid van de lustrumcommissie: ‘Het is een ontzettende klap. Helaas gaan we veel verliezen. Niet alleen een fantastisch gebouw om samen te komen, maar ook de activiteiten zelf. Ik ben een beetje bang dat de groep zonder die bindende factoren uit elkaar zal vallen. Ik wil me in elk geval inzetten voor iets nieuws.’
Ook Eva van Dijck ziet toekomst: ‘Unitas verdwijnt niet helemaal. Hopelijk blijft er toch wat geld over om in de toekomst weer te kunnen starten. Over een paar jaar kan er dan een nieuw Unitas komen, maar eerst moeten we dit laten bezinken. Als er concrete plannen zijn dan moet er een goed bedrijfsplan komen, en dat duurt wel even.’
Er gloort dus hoop. Maar de komst van Forum heeft het studentenleven niet alleen verplaatst, ook veranderd. Veel verplichte colleges dwingen studenten om op vrijdagochtend om half negen fris op college te zitten. En wie in het weekend braaf naar pappa en mamma gaat, kan op zaterdag niet naar Unitas. En als het grote Unitas het niet haalt, kun je je afvragen welke vereniging wel gespaard zal worden. / Nicolette Meerstadt

OM HET AF TE LEREN
Unitasfeesten in juni:
5 Hardcore, in samenwerking met het Oude Bijenhuis
6 Bassball
11 70's 80's Nightfever
13 Victorian Secret, een gemaskerd bal
18 90's Party met Charly Lownoise
19 Unitek (Tekno)
20 Dirty Riddim ft. Sjaak (Urban), met de jongerenraad
25 Top100
27 Bergpop Slotfestival